Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2018 roku

22 Lut

Rada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 roku.

Program ma zastosowanie w stosunku do bezdomnych zwierząt przebywających na terenie Gminy Miasta Gdańska, w tym w szczególności do bezdomnych psów i wolno żyjących kotów. Celami programu są: przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, zapewnienie im opieki, zapobieganie wzrostowi populacji zwierząt bezdomnych oraz edukacja społeczeństwa w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi.

Rolą prowadzonych działań edukacyjnych jest podniesienie świadomości odnośnie roli właściciela i opiekuna zwierząt domowych i poczucia odpowiedzialności za przyjmowanie zwierząt do gospodarstwa domowego oraz podniesienie wiedzy co do skutków nieodpowiedzialnego traktowania zwierząt, w tym ich porzucania. Promocja właściwych postaw i zachowań wobec zwierząt bezdomnych jest skierowana do wszystkich mieszkańców Gdańska oraz do turystów i osób przyjezdnych. Zapobieganie wzrostowi populacji zwierząt bezdomnych dotyczy wolno żyjących kotów, a działania są skierowane do opiekunów społecznych, organizacji społecznych, spółdzielni mieszkaniowych i zarządców wspólnot mieszkaniowych.


To ważny program, dzięki niemu i pieniądzom przeznaczonym na sterylizację kotów bezdomnych, domki i karmę dla „bezdomniaków” możemy realnie poprawić los wolno bytujących zwierząt. Podkreślam słowo poprawić, bo los bezdomnego zwierzęcia jest zawsze nie najlepszy. Jako społeczny opiekun kotów jestem częścią aktywnej grupy, wymieniającej się informacjami, doświadczeniami i wiedzą – mówi radna Beata Dunajewska. – Dzięki naszym uwagom z roku na rok program jest doprecyzowywany i poprawiany, na przykład udało się nam wywalczyć poprawę jakości karmy. Społecznymi opiekunami kotów są często osoby starsze, które kupując karmę uszczuplały swój budżet, dzięki corocznej akcji „dokarmiania” mogą zaoszczędzone pieniądze wykorzystać na inne cele. Cieszę się również, że z roku na rok rośnie ilość wykonywanych sterylizacji, które są finansowane nie tylko z tego programu, ale również z projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi kotami

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi dotyczy w szczególności kotów wolno żyjących, a działania są skierowane do opiekunów społecznych. Celem opieki nad zwierzętami jest m.in. pomoc w przetrwaniu kotów w trudnych warunkach pogodowych, tworzenie warunków do godnego współistnienia kotów i ludzi, wykorzystanie populacji wolno żyjących kotów do walki z plagą gryzoni. Miasto prowadzi działania związane z opieką nad zwierzętami bezdomnymi między innymi poprzez dostarczanie budek dla kotów wolno żyjących oraz ich dokarmianie.

W okresie zimowym, Miasto Gdańsk będzie organizować dokarmianie kotów wolno żyjących w miejscach, w których znajdują się zakupione przez Miasto drewniane domki dla kotów, zaś karma będzie wydawana do wyczerpania jej zapasów jedynie opiekunom społecznym – na podstawie karty Gdańskiego Społecznego Opiekuna Bezdomnych Kotów.

Uchwała mówi również o działaniach podjętych by przeciwdziałać bezdomności zwierząt, dzięki czemu będzie możliwa szybka identyfikacji odnalezionego zwierzęcia i przekazanie go jego opiekunowi czy znajdowanie zwierzętom bezdomnym stałej lub tymczasowej opieki. Miasto zapewni również całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem żywych zwierząt bezdomnych.

Szczególne działania realizowane przez Miasto w zakresie przeciwdziałania bezdomności zwierząt obejmują: odławianie i umieszczanie w Schronisku – na zgłoszenie mieszkańców, organizacji społecznych i służb publicznych – psów bezdomnych, zagubionych i błąkających się oraz z wypadków samochodowych. A następnie objęcie opieką zwierząt przebywających w Schronisku poprzez zapewnienie im właściwych warunków bytowania, w tym zapewnienie opieki weterynaryjnej, poszukiwanie dotychczasowych właścicieli oraz pozyskiwanie nowych właścicieli dla zwierząt przebywających w Schronisku, sterylizację i kastrację zwierząt przebywających w Schronisku oraz prowadzenie adopcji zwierząt bezdomnych. Nieodpłatnie w wyznaczonych lecznicach weterynaryjnych będzie również możliwe znakowanie psów polegające na wszczepieniu elektronicznych identyfikatorów pod skórę.

Budżet na rok 2018

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań określonych niniejszą uchwałą wynosi 2 959 170 zł, które są podzielone następująco: realizacja Programu przez Schronisko – 2 662 490 zł, zadanie „Koty dla Gdańska, Gdańsk dla kotów” realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego: 271 680 zł, zadania realizowane przez Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku: domki dla kotów 20 000 zł, a działania promocyjne i edukacyjne 5 000 zł.

Źródło: Informacja prasowa.

One Reply to “Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2018 roku”

  1. Tak Trzymść13 min. temuSuper tak powinno być.
    Opiekuje się kotami w trzech miejscach od 2004 r. (po ciężkim zawale). Zrobiłem też kilka budek ze steroduru grubości 4cm w których jest cieplutko bo mają też kurtyny w wejściach (wejście prostokątne 18x11cm) a niektóre też mają i przedpokoje. Problem jest w krojeniu steroduru bo montaż jest prosty.
    Mój dzień podporządkowany jest kotom i koty mają wszystko co najlepsze z górnej półki oraz stałą opieką weterynaryjną z która jest problem tylko wówczas gdy trzeba kicie złapać te dzikie bo są i takie co dają się głaskać. Dobrze zadbany wolno żyjący kot właściwie nie choruje ale wymaga odrobaczenie raz w roku najlepiej MILBEMAX w dwóch turach pól tabletki i ca 10 dni drugą połowę. Można by pisać jeszcze sporo ale już wystarczy.
    Prezydent Miasta powinien przydzielać towarzystwom opieki nad kotami tereny aby te mogły myśleć o organizowaniu domów adopcyjnych bo jak wiem to na każdej dzielnicy taki dom być powinien gdyż masę kotów czekających na adopcje poupychanych jest po prywatnych mieszkaniach. Panie Prezydencie co Pan zrobi jak te wszystkie koty zostaną przniesione do Urzędu i tam wypuszczone a będzie tego co najmniej 500-ć (pięć set) kotów – a jest to możliwe. Paryż ma żółte kamizeli, a mi możemy mieć KOTY.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.