Gdynia wpina białą wstążkę i mówi przemocy „nie”

28 Lis

Po raz jedenasty już gdynianie, tak jak mężczyźni z innych miast na całym świecie, wepną w klapy marynarek białe wstążki, by w ten sposób powiedzieć „nie” przemocy wobec kobiet. Od 25 listopada do 10 grudnia trwa w Gdyni kampania „Biała wstążka”, której ambasadorami są uczniowie szkół średnich, sportowcy, samorządowcy i specjaliści pracujący m.in. w obszarze pomocy społecznej. Wydarzenie swoim patronatem, jak co roku, objął Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Przemoc ma różne oblicze: fizyczne, psychiczne, ekonomiczne. Niezależnie od rodzaju, zostawia ślad na osobie, wobec której jest stosowana. Dlatego nie może być i nie ma na nią zgody.

W Gdyni zespołowe działania na rzecz wsparcia rodzin rozpoczęliśmy już w roku 2004. Mam tu na myśli nawiązaną wówczas współpracę MOPS z policją, Strażą Miejską, sądem czy prokuraturą. W takim też składzie nasze miasto dołączyło do zainicjowanego przez marszałka województwa programu „Wspólnie Przeciw Patologiom”. Zawiązując gdyńską koalicję, wyprzedziliśmy zapisy ustawowe. Praca zespołowa stała się bowiem dla gmin obowiązkowa w roku 2010, po nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Od dziewięciu lat natomiast działa w Gdyni Zespół Interdyscyplinarny, którego członkowie – pracownicy gdyńskich instytucji, organizacji oraz służb interweniują w sytuacjach przemocowych czy podejrzenia popełnienia przestępstwa. Przemoc to problem złożony i wielowątkowy, dlatego by skutecznie przeciwdziałać patrzymy z różnych perspektyw. Kampania „Biała Wstążka” doskonale wpisuje się w gdyńskie działania, bo uwrażliwia każdego nas na zło, jakie niesie ze sobą przemoc – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Wciąż jest stosowana głównie wobec kobiet. Biała wstążka, którą nosimy, to znak, że się temu sprzeciwiamy, że apelujemy do innych o podobny protest i że zobowiązujemy się nie tylko do niesięgania po argumenty siły, ale też reagowania za każdym razem, gdy ktoś w naszym otoczeniu ucieknie się do przemocy.

11. gdyńska edycja kampanii społecznej „Biała Wstążka” potrwa od 25 listopada do 10 grudnia. Jej głównymi organizatorami są Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni oraz X Liceum Ogólnokształcące; aktywnie włączyli się także: Stowarzyszenie „OVUM”, Laboratorium Innowacji Społecznych, klub bokserski „Bombardier”, CH Riviera, Zespół Placówek Specjalistycznych, Klub 3. Flotylli Okrętów, Komenda Miejska Policji, Uniwersytet Gdański oraz Wydział Żandarmerii Wojskowej w Gdyni. Od pierwszej edycji swoim patronatem obejmuje ją Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Gdyni.

W poniedziałek, 25 listopada, kampanię zainaugurowano w X Liceum Ogólnokształcącym. Tego samego dnia w godzinach przedpołudniowych wolontariusze przypinali symbole kampanii – białe wstążeczki, m.in. w Urzędzie Miasta, InfoBoksie oraz w Komendzie Miejskiej Policji.

Do 10 grudnia w całym mieście odbędzie się szereg wydarzeń, zarówno propagujących idee kampanii, jak i wiedzę praktyczną – konsultacje prawne i psychologiczne dla mieszkanek Gdyni pokrzywdzonych przemocą oraz „Targi wiedzy” na terenie Centrum Handlowego Riviera, podczas których każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać informacje o działającym w mieście systemie wsparcia.

Finałem będzie miejska konferencja „Po 11. – nie bij”, która odbędzie się 10 grudnia w Klubie 3. Flotylli Okrętów. W jej trakcie podsumowana zostanie zarówno kampania, jak i roczna praca Zespołu Interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Kampania „Biała wstążka” to największa na świecie – z udziałem aż 60 krajów – kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Stworzona przez mężczyzn, do nich jest przede wszystkim skierowana. Ma rozpocząć dyskusję na temat przemocy wobec kobiet oraz wspierać przedsięwzięcia na rzecz jej przeciwdziałania.

Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, co roku obejmuje swoim patronatem kampanię "Biała Wstążka" // fot. Marcin Mielewski
Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, co roku obejmuje swoim patronatem kampanię „Biała Wstążka” // fot. Marcin Mielewski

6 grudnia 1989 roku na politechnice w Montrealu mężczyzna zamordował 14 kobiet, a 13 ranił, twierdząc, że nie skończył studiów technicznych, ponieważ dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni. Dwa lata później Kanadyjczycy postanowili włączyć się w akcję walki z przemocą wobec kobiet; jako symbol tej akcji wybrali białą wstążkę, znak niewinności, mówiący o tym, że „my, mężczyźni, sami nie będziemy sprawcami przemocy i będziemy przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy: fizycznej, psychicznej i seksualnej stosowanej wobec kobiet”. W ciągu zaledwie sześciu tygodni 100 000 Kanadyjczyków założyło białą wstążkę, a wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet.

Od 2009 roku w kampanię włącza się młodzież z gdyńskich szkół, nauczyciele, studenci i wykładowcy uczelni, samorządowcy, instytucje, organizacje pozarządowe, firmy prywatne. Do tej pory rozdano tysiące białych wstążeczek – symboli kampanii, ulotek i plakatów informujących zarówno o ideach kampanii, jak i o tym gdzie osoby doznające przemocy mogą znaleźć pomoc.
Na stronie internetowej www.gdyniawspiera.pl można znaleźć wykaz miejsc na terenie Gdyni, w których osoby uwikłane w przemoc mogą znaleźć wsparcie. Funkcjonuje także strona kampanii Biała Wstążka.

„Biała wstążka” 2019 w Gdyni

29.11 – w godz. 16:00-18:00 „Targi Wiedzy”, Centrum RIVIERA akcja informacyjna dot. systemu wsparcia
2.12–6.12 – w godz. 12:00-20:00 – konsultacje prawne dla kobiet pokrzywdzonych przemocą – Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gdyni, prowadzony przez Stowarzyszenie OVUM, ul. Traugutta 2
2.12 – w godz. 18:00-20:00 – konsultacje psychologiczne dla kobiet pokrzywdzonych przemocą – Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gdyni, prowadzony przez Stowarzyszenie OVUM, ul. Traugutta 2
2.12 – wernisaż prac plastycznych poświęconych tematyce kampanii „Biała Wstążka” – X LO
4.12 – warsztaty poruszające problem przemocy dla uczniów X LO i ZSSO – X LO
5.12 – o godz. 18:00 otwarty trening boksu dla kobiet – Klub Bokserski Bombardier, ul. Morska 89
10.12 – w godz. 10:30-14:00 konferencja „Po 11. – nie bij” podsumowująca kampanię i roczną pracę Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni – Klub 3. Flotylli Okrętów, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1.

Tu znajdziesz pomoc
Ośrodek Interwencji Kryzysowej: ul. Bpa. Dominika 25; całodobowy telefon interwencyjny: 58 622 22 22; e-mail: oik@zpsgdynia.pl
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia: ul. Bpa. Dominika 25; całodobowy telefon interwencyjny: 58 622 22 22; e-mail: sow@zpsgdynia.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: ul. Grabowo 2; tel. 58 782 01 20; pon. – pt.: 8:00–15:30 www.mopsgdynia.pl
Dzielnicowe ośrodki pomocy społecznej
nr 1: ul. Batalionów Chłopskich 1; tel. 58 622 09 47
nr 2: ul. Sikorskiego 2a, tel. 58 625 17 49
nr 3: ul. Działowskiego 9, tel. 58 663 20 20
nr 4: ul. Abrahama 59, tel. 58 620 24 00
Komenda Miejska Policji
ul. Portowa 15; tel. interwencyjny 997; tel. oficera dyżurnego 58 662 12 22

Komisariaty Policji
Śródmieście, ul. Waszyngtona 11, tel. 58 662 11 55
Redłowo, ul. Korczaka 1a, tel. 58 662 12 55
Chylonia, ul. Owsiana 5, tel. 58 662 13 55
Karwiny, tymczasowy adres: ul Korczaka 1a (Redłowo), tel. 58 662 14 55
Oksywie, ul. Zielona 17B, tel. 58 662 15 55
Witomino, ul. Chwarznieńska 4, tel. 58 662 16 55
Straż Miejska
ul. Zakręt do Oksywia 10; tel. interwencyjny 986, 58 660 22 03, dla osób niesłyszących do wysłania sms 601 997 112
Biuro Porad Obywatelskich
ul. Traugutta 2, tel./fax 58 661 31 51 (pon., wt., śr.: 12.00–20.00; czw. 8.00–16.00).

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.