Zacznij od stażu i Wypracuj Przyszłość

12 Maj

Jeszcze do 30 maja 2016 pełnoletni uczniowie ostatnich klas techników i ich absolwenci oraz studenci i absolwenci uczelni wyższych mogą wziąć udział w projekcie „Wypracuj Przyszłość”.

Aby stać się uczestnikiem projektu należy zarejestrować swoje zgłoszenie na stronie projektu www.wypracujprzyszlosc.pl, a następnie wybrać oferty stażu. Uczestnik projektu może złożyć swoje zgłoszenie równocześnie do maksymalnie 3 firm, w odpowiedzi na 3 różne oferty.

„Wypracuj Przyszłość” to projekt staży całorocznych realizowany przez Urząd Miejski w Gdańsku. Celem inicjatywy jest wola nawiązania relacji uczniów i ich przyszłych pracodawców, w tym pomoc uczniom ostatnich klas techników i ich absolwentom oraz studentom i absolwentom uczelni wyższych w zdobyciu doświadczenia zawodowego, a także ułatwienie im wejścia na rynek pracy.

Fundatorami staży mogą być firmy, organizacje pozarządowe i inne instytucje, które zobowiążą się do przyjęcia stażystów i wypłaty im wynagrodzenia w minimalnej wysokości określonej w regulaminie projektu. Czas trwania stażu oraz formę zatrudnienia, indywidualnie określi fundator w porozumieniu ze stażystą. Staż powinien trwać co najmniej 1 miesiąc.

Partnerami projektu są Pracodawcy Pomorza i Olivia Business Centre.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.