Współpracuj z Klastrem! To się opłaca.

10 Lip

W czerwcu Interizon – Pomorski Klaster ICT rozpoczął oficjalną współpracę międzynarodową w ramach inicjatywy Business Roaming Agreement stworzonej przez szwedzki klaster ICT Clusterland. Inicjatywa ma na celu nawiązania kontaktów pomiędzy członkami klastrów ICT na całym świecie. Jest to kolejna, po projekcie ACCUS, działalność Klastra Interizon, która ma budować powiązania międzynarodowe oraz umożliwić uczestnikom klastra kontakty, a także stymulować eksportu produktów i usług.

W praktyce Business Roaming Agreement dla uczestników klastra oznacza możliwość skorzystania z biur, sal konferencyjnych oraz infrastruktury biurowej na całym świecie bez opłat. Aktualnie w ramach współpracy istnieje 67 lokacji, z których ponad 150 firm z Klastra Interizon może skorzystać, w tym dwa biura w Kalifornii, jedno biuro w Meksyku, sześć biur w Azji i Oceanii. Pozostałe lokacje znajdują się w Europie.

Dzięki temu porozumieniu gościć będziemy również na Pomorzu przedstawicieli przedsiębiorstw z branży ICT z całego świata. Będzie to okazja zarówno do zapoznania ich z urokami naszego regionu jak i do przyciągnięcia inwestycji zagranicznych do Polski.

Przedstawiciele Klastra Interizon są dumni z przystąpienia do inicjatywy. Business Roaming Agreement to kolejny krok w budowaniu pozytywnych i profesjonalnych relacji biznesowych oraz zawiązywaniu nowych partnerstw na stopie międzynarodowej. Klastry stały się kluczowymi dla Unii Europejskiej formami współpracy, które łączą w sobie idee kooperacji oraz konkurencji przynosząc korzyści każdej ze stron. Business Roaming Agreement oraz możliwości, które inicjatywa ta stwarza dla członków Klastra Interizon, jest na to świetnym dowodem.

Źródło: informacja prasowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.