Sprawdź, czy nie masz zaległości w ZUS?

18 Sty

Od 1 stycznia zmieniły się zasady płatności do ZUS. Zamiast trzech lub czterech przelewów, płatnicy wykonują jeden na indywidualny numer rachunku składkowego, a ZUS proporcjonalnie rozdziela wpłaty na wszystkie ubezpieczenia. Na kontach dłużników pokrywają one najstarsze zaległości, co powoduje długi za bieżący okres.

Płatnicy, którzy zgłosili się do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, czy chorobowego nie będą mogli opłacić bieżących składek na te ubezpieczenia, zanim nie uregulują zaległości. Skutkiem tego będzie brak dobrowolnego ubezpieczenia, co może mieć wpływ na korzystanie ze świadczeń np. na wypłatę zasiłku chorobowego.

W pomorskiem może to dotyczyć ponad 9 tys. dłużników prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze.
Dobrowolne ubezpieczenia ustają od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który należna składka nie będzie opłacona w terminie. W wypadku dłużników nawet wpłata w terminie, jeżeli nie uwzględni bieżących składek oraz zaległej kwoty z odsetkami spowoduje ustanie dobrowolnego ubezpieczenia. Za przykład może posłużyć przypadek Pana Marcela, który prowadzi działalność gospodarczą i ma niewielką zaległość z tytułu składek. Przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Zadłużenie nie jest objęte układem ratalnym. 10 stycznia Pan Marcel wpłacił, tytułem należności za grudzień 2017 r., składkę w wysokości 1172,56 zł. ZUS rozliczył wpłatę w pierwszej kolejności na pokrycie zaległości, a więc Pan Marcel nie opłacił w składki pełnej wysokości. W tej sytuacji dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustało od 1 grudnia 2017 r.
Jeśli ubezpieczenia dobrowolne ustały, można wystąpić z wnioskiem o wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie. Można także zawrzeć z ZUS umowę, czyli tzw. układ ratalny, dzięki któremu dłużnicy spłacą zaległości jednocześnie zachowując dobrowolne ubezpieczenia.

ZUS zachęca do kontaktu z doradcami ds. ulg i umorzeń, którzy przedstawią najdogodniejsze formy spłaty zadłużenia, dostosowane do indywidualnej sytuacji płatnika oraz pomogą w przygotowaniu i wypełnieniu niezbędnych dokumentów.

Źródło: Materiały prasowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.