Skuteczny HR. Praktycy dla biznesu

12 Lis

Jak rekrutować aby talent pracownika przyczyniał się do rozwoju i ekonomicznego sukcesu firmy? W jaki sposób działania HR wspierają proces wyboru pracowników? Czym jest Personal Branding? Takim zagadnieniom poświęcona była pierwsza z cyklu „Skuteczny HR. Praktycy dla biznesu” konferencja zrealizowana w ramach projektu MURSK, czyli Model Usługi Rozwoju Strategicznych Kompetencji.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum Agencji Rozwoju Pomorza SA oraz Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP. Jego celem jest edukacja małych i średnich firm w obszarze zarządzania strategicznego i zasobami ludzkimi. Zorganizowana 6 listopada konferencja otwierająca cykl „Skuteczny HR. Praktycy dla biznesu” poświęcona była zagadnieniom rekrutacji. Konferencja odbyła się w Hotelu Radisson Blu w Gdańsku. Wzięło w niej udział ponad 70 przedsiębiorców, pracowników firm oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu. Prelegenci zwrócili uwagę na rolę HR w firmie jako partnera wspierającego cele biznesowe. Uczestnicy mogli przyjrzeć się wielu aspektom procesu rekrutacji, od momentu planowania i tworzenia ogłoszenia po wybór pracownika.

Prelegenci wyjaśniali jak ważne jest ustalenie długofalowych celów firmy dla właściwego określenia kompetencji przyszłego pracownika. Jasno określone cele pozwalają także ukierunkować rozwój kwalifikacji już zatrudnionych osób w najkorzystniejszym dla firmy kierunku. Pełne wykorzystanie zasobów ludzkich ma szczególne znaczenie dla efektywności małych organizacji.

Proces rekrutacji pokazano w powiązaniu z innymi działaniami HR m.in. budowaniem środowiska pracy przyjaznego pracownikowi, czego efektem jest zwiększenie zaangażowania pracowników jak i łatwiejsze pozyskanie dla firmy najlepszych talentów. Świadoma strategia w tym zakresie to Employer Branding, czyli budowanie wizerunku dobrego pracodawcy. Prelegenci, praktycy, doradcy biznesu i zarządzania zasobami ludzkimi, na wielu przykładach wyjaśniali jak działania HR przekładają się na wynik finansowy firmy.

Zaplanowane na 2015 rok dwie kolejne edycje konferencji „Skuteczny HR. Praktycy dla Biznesu” podejmą tematy „Budowanie Zespołu” i „HR jako Strategiczny Partner w Biznesie”. Cykl stanowi spójną całość i jest częścią projektu MURSK. W jego ramach powstała usługa szkoleniowo-doradcza skierowana do pomorskich przedsiębiorców, z której będzie można skorzystać w organizacjach wsparcia biznesu. Proponuje ona połączenie procesu zarządzania kompetencjami z zarządzaniem strategicznym w firmie. Usługa pozwoli właścicielom firm wraz z zespołami pracowników przejść krok po kroku od diagnozy stanu przedsiębiorstwa przez określenie celów biznesowych do zbudowania planu rozwoju uwzględniającego rozwój kompetencji. Efektem byłoby podniesienia efektywności firmy i uelastycznienie organizacji pracy.

Organizowane przez Agencję Rozwoju Pomorza SA konferencje zwracają uwagę na zagadnienia myślenia strategicznego i proponują przedsiębiorcom wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Żródło: Informacja prasowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.