Querto: Program profilaktycznego wsparcia prawnego* (WIDEO)

14 Sty

Querto to Ogólnopolski Program wsparcia przedsiębiorczości w zakresie wszechstronnego, profilaktycznego doradztwa prawnego. Intencją Programu jest asekuracja prawna służąca rozwojowi biznesu, optymalizacji wyników finansowych i ograniczeniu ryzyka inwestycji.

Querto nie funkcjonuje zatem jako klasyczna korporacja prawna rozwiązująca już zaistniałe problemy. Jest inicjatywą zapobiegawczą. W ramach Programu działają specjaliści prawa krajowego, europejskiego i międzynarodowego. Specjalizują się w typowych obszarach oraz w wąskich dziedzinach, np.: lotnictwo, architektura.

Działając prewencyjne, zmierzają do rozwoju przedsiębiorstw oraz ograniczania komplikacji i kosztownych konfliktów. Profilaktyka wiąże się także z działalnością edukacyjną Querto, prowadzoną w formie seminariów oraz szkoleń.

Obszar zainteresowania Querto to również dziedziny będące na styku z prawem. Umożliwia to współpraca ze specjalistami działającymi w sferach około-prawnych m.in. geodetami, architektami, strategami inwestycyjnymi, brokerami ubezpieczeniowymi czy doradcami podatkowymi.

QUERTO: GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁANIA

Pakiety oferty przygotowane są dla średnich i dużych firm oraz mikro i małych przedsiębiorstwWielotorowa, outsourcingowa aktywność specjalistów, którzy w ramach Programu zasilają prawniczą wiedzą progi biznesowe, odbywa się między innymi, w oparciu o płaszczyzny analizy, strategii oraz wsparcia. Przedsiębiorstwu zapewniane są przede wszystkim bezpieczeństwo i profesjonalizm. W ramach analizy Partnerzy, którzy przystąpili do Programu, uzyskują m.in. weryfikację umów, ochronę i planowanie podatkowe czy regulację własności marki. W ujęciu strategii dysponują asystą prawną z Programu, usprawniającą spełnianie celów biznesowych i ograniczanie ryzyka finansowych inwestycji.

Czym jest wsparcie?

Przystąpienie do Programu to np.: propozycje bezpiecznych źródeł finansowania projektów. Także dostęp do współpracy z doświadczonymi w wąskich dyscyplinach ekspertami prawa, gospodarki i biznesu, którzy swoją wiedzą eliminują potencjalne spory sądowe. Są nimi np. doświadczeni w swojej profesji mediatorzy.

JAK DZIAŁA PROGRAM QUERTO?

Querto to outsourcing w zakresie prawa. Przedsiębiorstwo przystępujące do Programu podlega kompleksowemu audytowi. Specjaliści ustalają, które obszary firmy wymagają asysty prawnej i doradztwa. W efekcie tworzony jest outsourcingowy, wykonawczy zespół ekspertów dedykowany dla firmy i projektu. Co istotne, zespół wprowadza rodzaj ubezpieczenia prawnego, przejmując odpowiedzialność za swoje działania.
villa in toscana, italia

Będący podstawą współpracy outsourcing umożliwia wszechstronność procesu wsparcia.
Zaoszczędza czas oraz finanse przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim umożliwia wielotorową opiekę prawną.

Program Querto wykorzystuje w swojej działalności prawo, jako fundament do skutecznych decyzji biznesowych oraz unikania wszelkich komplikacji inwestycyjnych.

Więcej o Querto:

Querto Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością realizuje ogólnopolski Program profilaktycznej asysty prawnej w kluczowych sferach biznesu. Posiada odziały w Trójmieście, Warszawie, Krakowie i Nowym Targu, w których funkcjonują określone struktury wykonawcze. W latach 2014 – 2016 Querto Sp. z o.o. przewiduje utworzenie 17 oddziałów. W planie jest także ok. 50 struktur wykonawczych przy siedzibach Sądów Okręgowych w byłych miastach wojewódzkich.

Andrzej Quirini – Prokurent
e-mail: andrzej.quirini@querto.pl
Tel.: + 48 784 007 612

www.querto.pl
querto@querto.pl
Infolinia: 801 08 08 77

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.