PZFD buduje Trójmiasto

6 Mar

Według danych JLL w 2019 roku deweloperzy działający na 6 największych rynkach w kraju (Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Poznań i Łódź) sprzedali łącznie 66,5 tys. mieszkań. W Trójmieście sprzedanych zostało ponad 8 200 lokali, za co w większości (w ok. 55%) odpowiadają firmy zrzeszone w Polskim Związku Firm Deweloperskich.

Współbudowniczowie Trójmiasta
Według raportu JLL (Rynek mieszkaniowy w Polsce Q4 2019) analizującego 6 w/w rynków, ostatni kwartał minionego roku okazał się najlepszym kwartałem, zarówno pod względem liczby wprowadzonych na rynek mieszkań, jak i sprzedaży. W samym Trójmieście, porównując ze sobą ostatnie dwa kwartały ubiegłego roku sprzedaż zmalała o 8%, do poziomu ponad 2000 lokali, co, jak wskazują eksperci, jest i tak dobrym wynikiem.

Rynek trójmiejski rozwija się w ostatnich latach bardzo dynamicznie pod względem wolumenu sprzedaży pozostając wciąż czwartym rynkiem deweloperskim w Polsce. Z pewnością Trójmiasto zyskało w ostatnich latach na popularności, zarówno jako miejsce do życia, dzięki rozwijającemu się rynkowi pracy, a także niezmiennie jako atrakcyjne miejsce wakacyjnego wypoczynku. Obserwujemy znaczący wzrost udziału zakupów inwestycyjnych. Jednocześnie nie słabnie popyt na lokale kupowane dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Charakterystyczna jest zmiana struktury oferty i coraz większy udział w niej mieszkań o wysokim standardzie, realizowanych w centrum oraz w pasie nadmorskim. W efekcie średnia cen ofertowych rośnie, zbliżając się w ostatnim roku do średniej rynku warszawskiego – mówi Andrzej Biernacki, prezes zarządu Trójmiejskiego Oddziału Polskiego Związku Firm Deweloperskich, prezes zarządu Ekolan SA.

Wg danych JLL z 8 226 lokali sprzedanych w 2019 r. w Trójmieście (liczba ta obejmuje co najmniej płatne rezerwacje), członkowie PZFD sprzedali 4 521 lokali – odpowiadają więc za ok. 55% rynku sprzedaży mieszkań w aglomeracji. Choć w ub. roku wprowadzonych zostało na rynek znacznie mniej lokali, niż w 2018 (nowa podaż spadła aż o 19%), to na koniec ostatniego kwartału w ofercie nadal pozostawały 6 072 mieszkania, z czego ponad 62% to oferta firm członkowskich PZFD.

Aktywni na wielu polach
PZFD to największa ogólnopolska organizacja branżowa działająca od blisko 20 lat i skupiająca w całej Polsce ponad 200 firm deweloperskich. Oddział Trójmiejski Związku powstał w 2017 r. z inicjatywy firm działających na terenie województwa pomorskiego i obecnie zrzesza on ponad 20 podmiotów.

Wartością jest dla nas podnoszenie standardów szeroko pojętych działań deweloperskich i szerzenie dobrych praktyk w środowisku branżowym. Chcemy dzielić się wiedzą i doświadczeniami, które indywidualnie zebraliśmy przez wiele lat działalności. Nasi lokalni przedstawiciele, praktycy biznesu i eksperci angażują się w edukację, inicjujemy własne projekty rewitalizacyjne, badawcze, czerpiemy też z działań podejmowanych centralnie przez PZFD, jak chociażby współpraca z grupą bohaterów Eco Avengers – mówi Magdalena Reńska, członek zarządu PZFD Trójmiasto, dyrektor zarządzająca w firmie Euro Styl.

Rolą Związku jest dbanie o wysokie standardy wprowadzanej na rynek oferty, odpowiedzialne kreowanie przestrzeni mieszkaniowej, częściowo także miejskiej. PZFD Trójmiasto stara się tworzyć warunki do efektywnej współpracy mieszkańców, deweloperów i samorządów, mając świadomość swojej roli i dużej odpowiedzialności przy budowie nowoczesnej, przyjaznej do życia aglomeracji. Czuwa również nad bezpieczeństwem kupujących promując ideę Kodeksu Dobrych Praktyk, który został zaakceptowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i obowiązuje w relacjach firm członkowskich z nabywcami mieszkań.

PZFD Trójmiasto podejmuje też szereg działań w obszarze edukacyjnym czy społecznym. W roku akademickim 2019/2020 roczne, podyplomowe studia „Zarządzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi” na Uniwersytecie Gdańskim, objęte zostały patronatem PZFD Trójmiasto i firmy doradczej JLL. Studia te są zestawieniem wiedzy naukowców i wykładowców z Katedry Inwestycji i Nieruchomości z doświadczeniem ekspertów – ludzi na co dzień związanych z branżą, znajdujących się najbliżej aktualnych trendów obserwowanych w budownictwie i nieruchomościach – tych lokalnych, krajowych, a także globalnych.


PZFD Trójmiasto weryfikuje też możliwość przeprowadzenia w tym roku badań przy współpracy z profesjonalnym partnerem, których celem byłoby określenie rzeczywistej liczby mieszkańców aglomeracji trójmiejskiej. Ponadto Oddział stara się zainicjować projekt rewitalizacji Parku Uphagena w Gdańsku Wrzeszczu.

Mamy ambicje stworzyć miejsce, które mieszkańcy „odnajdą” na nowo. Współpracujemy już w tym celu z Miastem Gdańsk, konsultujemy możliwości i oczekiwania. Wierzymy, że projekt uda się zrealizować w ciągu najbliższych 2-3 lat – komentuje Robert Maraszek, członek zarządu PZFD Trójmiasto, dyrektor ds. inwestycji w Inpro SA.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.