Gdy pracownik zachoruje na przełomie roku…

19 Gru

Choroba nie wybiera i za nic ma sobie kalendarz. Dlatego też, gdy zdarzy się naszemu pracownikowi zachorować na przełomie roku, powinniśmy zwrócić uwagę na uprawnienia do wypłaty zasiłków chorobowych, rodzaj świadczenia i zmieniającą się minimalną podstawą jego obliczenia.

Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, w tym w dni wolne od pracy. Można z niego korzystać nie dłużej niż przez 182 dni a w przypadku gruźlicy lub ciąży do 270 dni. Jest jeszcze tzw. wynagrodzenie chorobowe, które przysługuje przed zasiłkiem. Można je pobierać przez 33 dni, a w przypadku pracownika „50 +” przez 14 dni. W praktyce oznacza to, że zasiłek chorobowy przysługuje dopiero od 34 lub 15 dnia choroby w danym roku kalendarzowym. Zdarza się, że okres pobierania zasiłku może wykraczać poza rok kalendarzowy. Co zrobić w takiej sytuacji?

O rodzaju świadczenia jakie otrzymamy od 1 stycznia decyduje świadczenie przysługujące 31 grudnia. Jeżeli więc za ostatni dzień starego roku pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe, od 1 stycznia nadal będzie je pobierał, w wymiarze liczonym od nowa, na poczet nowego roku kalendarzowego. Będzie tak również wówczas, gdy 1 stycznia przypada 34 dzień niezdolności do pracy. W praktyce, może się więc zdarzyć, że pracownik otrzyma w ciągłości wynagrodzenie chorobowe za 66 dni (po 33 dni na każdy rok kalendarzowy).

Jeżeli 31 grudnia pracownik korzysta z zasiłku chorobowego, od 1 stycznia nadal mu on przysługuje. Będzie go otrzymywał za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy. Uprawnienia do wynagrodzenia chorobowego uzyska bowiem dopiero po choćby jednodniowej przerwie w chorobie.

Pozostaje kwestia tego, kto w kolejnym roku będzie płatnikiem składek. O tym decyduje liczba osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego 30 listopada mijającego roku. Gdy płatnik zatrudnia powyżej 20 pracowników to on wypłaca świadczenia, gdy mniej, robi to ZUS. Może się zdarzyć, że na skutek redukcji etatów płatnik składek wypłacający zasiłki w 2017 r. nie będzie posiadał takich uprawnień w kolejnym roku. W takim przypadku pracownik chorujący na przełomie tych lat otrzyma zasiłek chorobowy z zakładu pracy do 31 grudnia włącznie.

Od 1 stycznia płatność przejmie ZUS. Działa to tylko w jedną stronę. ZUS będzie kontynuował po 31 grudnia podjętą wcześniej wypłatę świadczenia, nawet jeżeli od 1 stycznia to płatnik składek jest zobowiązany do wypłaty zasiłków. Pracodawca przejmie płatność dopiero po przerwie w niezdolności do pracy albo zmianie rodzaju należnego świadczenia. Płatnik musi również pamiętać o gwarantowanej najniższej podstawie wymiaru zasiłku, która zmienia się wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.