Masz praktykę. Masz pracę

18 Gru

Wiceprezydent Gdańska Piotr Kowalczuk zainaugurował nowy projekt zawodowych staży całorocznych pn. „Wypracuj Przyszłość” , który ma pomóc młodym ludziom znaleźć pierwszą pracę. Projekt powstał z inicjatywy Wydziału Polityki Gospodarczej gdańskiego magistratu i jest realizowany w partnerstwie z organizacją PRACODAWCY POMORZA, kierowaną przez prezesa Zbigniewa Canowieckiego oraz z zarządem Olivia Business Centre.

Inspiracją było powodzenie akcji „Wakacyjny Staż”. Projekt, który miał już 13 edycji, przynosi duże korzyści zarówno szukającym zatrudnienia jak gdańskiemu rynkowi pracy. Dotychczas odbyło się w jego ramach 3226 staży. Przekrój branż, z których oferowane są miejsca stażowe jest bardzo szeroki, a firmy zgłaszające się do projektu to przedsiębiorstwa z rynku lokalnego, ogólnokrajowego, a także międzynarodowe korporacje.

Projekt „Wypracuj Przyszłość”, którego inauguracja odbyła się 20 listopada br., jest krokiem dalej. To nazwa projektu staży całorocznych realizowanego przez Referat Przedsiębiorczości i Turystyki gdańskiego magistratu. Celem projektu jest umożliwienie uczestnikom zdobycia doświadczenia zawodowego, tak obecnie preferowanego przez pracodawców. Ułatwi im ono znalezienie pierwszej pracy i pozostanie na rynku pracy. To także wsparcie dla firm poszukujących nowych pracowników, bo umożliwi im bliższe poznanie kandydatów.

Projekt „Wypracuj Przyszłość” skierowany jest do studentów i absolwentów studiów wyższych oraz pełnoletnich uczniów ostatnich klas techników i ich absolwentów. Mogą w nim uczestniczyć osoby, które ukończyły technikum czy studia nie później niż 2 lata przed zgłoszeniem się do projektu. Fundatorami staży mogą być firmy, organizacje pozarządowe i inne instytucje, które zobowiążą się do przyjęcia stażystów i wypłaty im wynagrodzenia w minimalnej wysokości 1100 zł brutto miesięcznie.

Do projektu, który wystartował w listopadzie 2015 roku, będzie można zgłosić się w każdym momencie jego trwania. Fundatorzy stażu będą mogli złożyć ofertę stażu nie później niż do 15 maja 2016r., a kandydaci na staż swoje aplikacje najpóźniej do 30 maja 2016r. Czas trwania stażu oraz formę zatrudnienia, indywidualnie określi fundator w porozumieniu ze stażystą. Staż powinien trwać co najmniej 1 miesiąc.

Dokładne informacje można znaleźć na stronie internetowej: www.wypracujprzyszlosc.pl

Źródło: Materiały prasowe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.