„Liderzy z klimatem” poszukiwani!

2 Maj

6 i 14 maja w pensjonacie Ołowianka (ul. Ołowianka 3A, Gdańsk) odbędzie się bezpłatne szkolenie realizowane w ramach projektu „Czyste powietrze nad Wisłą”, dofinansowanego przez NFOŚiGW.

Agenda szkolenia:
I.    Moduł szkoleniowy:
1.    Zmiany klimatyczne – prawdziwe zagrożenie?
2.   Międzynarodowe i krajowe narzędzia walki ze zmianami klimatu (Konwencja Klimatyczna, Protokół z Kioto, Dyrektywy Unii Europejskiej, plany gospodarki niskoemisyjnej).
3.    Społeczeństwo/konsumenci a zmiany klimatyczne.
4.    Możliwości redukcji indywidulanych emisji gazów cieplarnianych w obszarze konsumpcji.
5.    Rola edukatorów ekologicznych (NGO, nauczyciele) w podnoszeniu świadomości na temat zmian klimatycznych.

II.   Moduł warsztatowy:
6.    Moduł warsztatowy: opracowanie założeń przykładowego konkursu/projektu/akcji promocyjnej dotyczących ograniczenia emisji z konsumpcji oraz prezentacja wyników prac w grupach.

Cel szkolenia: przekazanie uczestnikom wiedzy merytorycznej oraz przede wszystkim zachęcenie do podjęcia „aktywności ekologicznej”, w ramach pracy, którą na co dzień wykonują.

Wydarzenie to „pakiet pomysłów” na zorganizowanie i przeprowadzenie bloku zajęć dotyczących: zmian klimatu, wpływu jednostki na te zmiany, sposobów walki ze zmianami klimatu. Wiedza zdobyta podczas szkolenia z pewnością przyda się osobom, które prowadzą kółka ekologiczne, kółka przyrodnicze oraz warsztaty ekologiczne. Szkolenie jest bezpłatne i prowadzone będzie przez doświadczonych trenerów, którzy na co dzień zajmują się tematyką zmian klimatu. Jego adresatami są przedstawiciele NGO, którzy działają w zakresie ekologii i edukacji dzieci i młodzieży oraz nauczyciele geografii, biologii lub chemii nauczających w gimnazjum.

Formularz zgłoszenia, regulamin, umowa i pozostałe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.czystepowietrzenadwisla.pl oraz www.foundationprometheus.orgzakładce NFOŚiGW.

Jeśli interesujesz się tematyką zmian klimatu i ochroną środowiska oraz chciałbyś przekazywać tę wiedzę kolejnym osobom, nie możesz nie przyjść na to szkolenie – zachęcają organizatorzy, czyli  Fundacja Rozwoju Regionalnego „PROMETHEUS”.

Kontakt z organizatorami: tel. 604-994-128 lub e-mail: szkolenia@foundationprometheus.org.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.