„Konflikt w przedsiębiorstwie – szansa czy zagrożenie? Mediacja i trudna komunikacja w praktyce”

15 Paź

Kolejne bezpłatne spotkanie z cyklu „W przestrzeni rozwoju ARP” poświęcone sposobom radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi w organizacji i w relacjach z partnerami biznesowymi odbędzie się 20 listopada 2018 w godz. 17:30–20:00. Obowiązują zapisy!

Jeśli w Twoim przedsiębiorstwie spotykasz się z poniższymi problemami:

–konflikty pochłaniają istotną część energii i potencjału przedsiębiorstwa, wpływają negatywnie na atmosferę i zaangażowanie, utrudniając realizację ustalonych celów i zadań;
–negatywne wzorce komunikacji pogarszają jakość współpracy, powodują osłabienie i zamknięcie pracowników i powiązanych komórek organizacyjnych;
–zastanawiasz się jak tworzyć warunki do bezpiecznej rozmowy o różnicach i odmiennych punktach widzenia, aby obniżyć ryzyko wybuchu konfliktu;
–masz konflikt z partnerem biznesowym lub zewnętrzną grupą interesariuszy i zastanawiasz się jak rozwiązać sytuację bez angażowania się w spór sądowy?

To być może warto, żebyś lepiej zrozumiał zjawisko konfliktu i sposoby, które mogą poprawić jakość komunikacji i przekształcić trudne doświadczenia związane z konfliktem w szansę na naukę i rozwój?

Do kogo kierowany jest warsztat?
Na spotkanie zaproszeni są właściciele firm, zarządy, osoby odpowiedzialne za kierowanie zespołami i wdrażanie projektów, osoby odpowiedzialne za zarządzanie obszarem HR oraz każdy, kto chce rozwijać swoje umiejętności w sytuacjach konfliktowych.

Podczas spotkania:
–zastanowimy się co w konflikcie jest najtrudniejsze i jakiego rodzaju wsparcia oczekują zaangażowane strony;
–przedstawimy dynamikę konfliktu i mechanizmy, które pomagają przekształcić destrukcyjną i demonizującą spiralę konfliktu w interakcję konstruktywną i humanizującą;
–powiemy w jaki sposób bardziej świadomie i skutecznie odpowiadać na konflikt
–omówimy proces mediacji jako alternatywę dla rozstrzygania spraw w procesie sądowym.

Spotkanie odbędzie się 20 listopada, w godzinach 17.30–20:00, w siedzibie ARP – Budynek Olivia Six, 12 piętro w Sali 12.13.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres: adam.marynkiewicz@arp.gda.pl.

Prowadzący:

Łukasz Kwiatkowski wpisany jest na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku i uzyskał tytuł Certified Transformative Mediator przyznawany przez Institute for the Study of Conflict Transformation (ISCT). Instytut wraz z międzynarodową siecią praktyków stara się wpływać na sposób odpowiadania na odmienności i różnice tak, aby przekształcać konflikt z negatywnego, destrukcyjnego a czasami pełnego przemocy zdarzenia, w doświadczenie pozytywne i konstruktywne. Łukasz jest obecnie członkiem zespołu mediatorów ProPactum.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.