Jak ciekawie uczyć najmłodszych

17 Lut

Dziecko jako badacz w środowisku szkolnym i przedszkolnym to temat kolejnego już seminarium naukowego organizowanego przez Uniwersytet Gdański. W poniedziałek 20 lutego o godz. 11.00 na Wydziale Nauk Społecznych (ul. Bażyńskiego 4, sala A 310) spotkają się teoretycy i praktycy. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Seminarium Naukowe Dziecko w instytucji. Instytucja w dziecku jest wydarzeniem cyklicznym, organizowanym przez Zakład Pedagogiki Społecznej oraz Zakład Badań nad Dzieciństwem i Szkołą Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego od 2012 roku. W obradach seminarium uczestniczą pracownicy naukowi polskich i zagranicznych uczelni.

Od początku uczestniczę aktywnie i wspieram ideę seminarium jako inicjatywy łączącej teoretyków i praktyków, tak by wspierać i pogłębiać kompetencje osób pracujących z dziećmi. Tylko rozwój i ciągła edukacja osób pracujących z najmłodszymi jest szansą na zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków rozwojowych. Uczestnictwo w wykładach i warsztatach jest również szansą na zdobycie konkretnych umiejętności, które mogą być potem wykorzystane w pracy w przedszkolu lub szkole – podkreśla Piotr Kowalczuk – zastępca prezydenta ds. polityki społecznej. – Refleksyjny praktyk i badacz w środowisku to ideały obu grup, które już piąty raz wspólnie spotykamy – dodaje Kowalczuk.

Seminarium złożone jest z części teoretycznej oraz praktycznej – warsztatów. Kierowane jest głównie do nauczycieli i osób zaangażowanych w edukację.

Spotkanie jest bezpłatne i otwarte dla słuchaczy, natomiast udział w warsztatach wymaga pisemnego zgłoszenia wraz z podaniem informacji: imię i nazwisko uczestnika, instytucja, wybrany warsztat na adres pedakz@ug.edu.pl do dnia 17.02.17 (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń)

Warsztat W ptasiej stołówce poświęcony będzie zagadnieniu opieki nad ptakami. Uczestnicy będą tworzyć kulę z ziaren i smalcu, analizować budowę ptaków uwzględniając prawa fizyki. Celem tego spotkania będzie zdobywanie sprawności w organizowaniu zajęć , podczas których najważniejsza staje się aktywność badawcza ucznia.

Środowisko edukacyjne – przykłady zabawek to warsztat, który polegać będzie na prezentacji interaktywnych zabawek i poszukiwaniu ich różnych zastosowań w edukacji przedszkolnej. Uczestnicy podzieleni na grupy będą z wykorzystaniem zabawek projektować różne rodzaje aktywności dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Tematem warsztatu Zajęcia i gry terenowe we wczesnej edukacji przyrodniczej będzie zagadnienie aktywności dziecka poza salą lekcyjną, wykorzystanie terenu dla prowadzenia obserwacji oraz zdobywania umiejętności planowania własnej pracy i korzystania z różnych źródeł wiedzy. Uczestnicy tego warsztatu zostaną zaproszeni do udziału w grze na terenie budynku z wykorzystaniem naturalnej organizacji przestrzeni, a także będą projektować zajęcia o podobnym charakterze przeznaczone dla wczesnej edukacji.

Harmonogram spotkania
11.15 – 12.00 Sektor opieki, wychowania i edukacji najmłodszych dzieci w Polsce i Europie w świetle badań w ramach projektów CARE i ISOTIS. Prof. dr hab. Małgorzata Karwowska-Struczyk UW, mgr Olga Wysłowska UW
12.00 – 12.20 Przyrodnicza czy leśna, Jaka edukacja w lesie? Witold Ciechanowicz, Starszy Specjalista Służby Leśnej, Nadleśnictwo Gdańsk
12.20 – 12.40 Leśne Przedszkola w Polsce – moda czy potrzeba? Katarzyna Rosińska, Leśne Przedszkole Wilczek, Fundacja Akcja Bałtycka
12.40 – 13.10 Przygotowanie nauczycieli do konstruowania zajęć przyrodniczych z dziećmi, Prof. dr hab. Agnieszka Nowak-Łojewska, UG
13.30 – 15.00 Warsztaty :
warsztat A: W ptasiej stołówce , dr Ryta Suska Wróbel UG, dr Iwona Majcher UG
warsztat B : Środowisko edukacyjne – przykłady zabawek. Prof. dr hab. Jolanta Kruk, EUH-E. mgr Paulina Grzelecka, Przedszkole Publiczne Nr 7 w Gdyni
warsztat C : Zajęcia i gry terenowe we wczesnej edukacji przyrodniczej, dr Alicja Komorowska-Zielony UG
15:00 – 15.30 Podsumowanie seminarium , A310

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.