Wakacyjny Staż 2017 – rozpoczęto nabór fundatorów staży

9 Mar

Projekt „Wakacyjny Staż”, oferujący płatne staże w okresie letnim, ma już 15 lat! I wciąż cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem zarówno ze strony uczestników, jak i firm, poszukujących stażystów. Miasto Gdańsk rozpoczyna realizację kolejnej edycji Projektu Wakacyjny Staż. Zanim jednak studenci i absolwenci uczelni wyższych będą mogli odbyć praktyki w wybranych firmach, niezbędne jest zgłoszenie się fundatorów staży do udziału w Projekcie – nabór potrwa do 24 marca 2017 roku.

Akcja „Wakacyjny Staż” organizowana jest w Gdańsku po raz piętnasty. W ramach projektu Gdańsk wspólnie z przedsiębiorcami pomaga studentom i absolwentom uczelni zdobyć nowe umiejętności i doświadczenia zawodowe oraz ułatwia im wejście na lokalny rynek pracy. Co roku, dzięki licznemu gronu fundatorów, zainteresowani mogą wybrać miejsca stażowe spośród wielu przygotowanych ofert.

Praktykę można odbyć m.in.: w bankach, centrach usług księgowych i finansowych, firmach deweloperskich, konsultingowych, logistycznych, branży IT, a także w wielu instytucjach oraz mediach. W ubiegłym roku w ramach projektu zarejestrowano 1278 zgłoszeń kandydatów na 378 miejsc stażowych, przygotowanych przez 86 fundatorów.

Tegoroczna akcja podzielona jest na kilka etapów:
–w marcu trwa nabór fundatorów staży,
–od połowy kwietnia na stronie projektu, tj. www.wakacyjnystaz.pl przyjmowane będą aplikacje na wybrane stanowiska,
– w maju i czerwcu firmy przeprowadzą rekrutację kandydatów.

Fundatorami staży mogą być firmy, organizacje pozarządowe i inne instytucje, które zobowiążą się do przyjęcia stażysty na minimum jeden miesiąc w okresie lipiec – wrzesień 2017 r. oraz do wypłaty stażyście wynagrodzenia w kwocie minimum 1300 zł brutto za miesiąc stażu.

Fundatorzy proszeni są o przesłanie deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz logo firmy w wersji elektronicznej (w pliku wektorowym lub o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi) do dnia 24 marca 2017r. na adres: wakacyjny.staz@gdansk.gda.pl z dopiskiem „Wakacyjny Staż 2017 – deklaracja uczestnictwa”.

Fundatorzy staży samodzielnie wypełniają „Ofertę stażu” elektronicznie, na stronie Projektu. W tym celu, po otrzymaniu od fundatora deklaracji uczestnictwa w Projekcie, zostanie przesłany link aktywacyjny, umożliwiający zalogowanie się na stronie Projektu i złożenie Oferty stażu w terminie najpóźniej do dnia 31 marca 2017r.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.