W Sopocie rekordowo dużo sześciolatków w klasach pierwszych

30 Sie

Rodzice blisko 50% sopockich sześciolatków podjęli decyzję o posłaniu dzieci do pierwszej klasy. To rekordowy wynik w skali województwa i prawdopodobnie drugi w kraju (po Warszawie). 

Czynnikami, które zdecydowały o tym fakcie są działania podjęte już na początku roku: rodzicom umożliwiono zapoznanie się z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej na temat stopnia gotowości dziecka do edukacji szkolnej, rozbudowano też oferty świetlic w placówkach wzbogacając je m.in. o zajęcia logopedyczne, gimnastykę i dodatkowe godziny nauki j. angielskiego.

Dzięki tym rozwiązaniom sopockie szkoły spełnią oczekiwania rodziców najmłodszych pierwszaków i zapewnią bardzo dobre warunki do rozwoju przyszłym uczniom. Dzięki świadomym decyzjom rodziców pierwszoklasistów, sytuacja w sopockich przedszkolach także jest optymalna – każdy rodzic, który w Sopocie złożył podanie w sprawie przyjęcia dziecka 3 – 6 letniego do przedszkola, będzie miał zagwarantowane miejsce od 1 września br. w przedszkolu samorządowym, a jednocześnie wszystkie wolne miejsca w przedszkolach zostały zapełnione. Łącznie w Sopocie do przedszkoli uczęszczać będzie ok. 730 dzieci.

W roku szkolnym 2016/17 do sopockich szkół uczęszczać będzie 135 pierwszoklasistów. Łącznie stworzonych będzie 7 oddziałów, wśród których będą klasy zarówno „mieszane” (6- i 7-latkowie ) jak i jednorodne (tylko 6-latki). Do klas pierwszych zapisało się 49% sześciolatków. Na ten rezultat Wydział Oświaty pracował już od stycznia br. m.in. organizując spotkania z rodzicami dzieci 6-letnich, podczas których prezentował ofertę edukacyjną oraz opiekuńczą poszczególnych szkół.

Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyli nas rodzice sześciolatków. Jesteśmy pewni, że sopockie szkoły zapewnią maluchom najlepsze warunki, dzięki m.in. świetne przygotowanej ofercie opiekuńczo-edukacyjnej i rozbudowanemu programowi świetlicowemu – komentuje Piotr Płocki. – To decyzja, której pozytywne aspekty zarówno oni, jak i ich pociechy, odczuwać będą na każdym etapie edukacji. To inwestycja w przyszłość ich dzieci – dodaje.

Od 1 września Sopot wzbogaca ofertę edukacyjną dla dzieci klas pierwszych o możliwość bezpłatnego uczestniczenia w wybranych zajęciach pozalekcyjnych lub świetlicowych. Miasto już do tej pory mogło pochwalić się świetnie przygotowaną bazą edukacyjnej w postaci wyposażonych w najnowsze technologie sal lekcyjnych, odnowionych boisk i wyremontowanych sal gimnastycznych oraz najlepszymi wynikami sopockich uczniów na egzaminach sprawdzających w województwie.

Posyłając dziecko do pierwszej klasy sopockiej szkoły samorządowej rodzic będzie mógł spokojnie zostać w pracy popołudniu dzięki wydłużonym godzinom pracy świetlicy, w czasie których pociecha z pewnością nie będzie się nudzić. Pierwszoklasistom sopockie szkoły zapewnią m.in.: odrabianie lekcji (zadań domowych) z wychowawcą lub nauczycielem, dodatkowe lekcje języka angielskiego (1-2 godziny tygodniowo), dodatkowe zajęcia sportowe, ruchowe (gry i zabawy) prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego (1-2 godziny tygodniowo) oraz zajęcia logopedyczne i gimnastyki korekcyjnej zgodnie z indywidualnymi potrzebami i zaleceniami.

Co ważne, dla rodziców najmłodszych dzieci, we wszystkich szkołach zajęcia odbywają się w godzinach przedpołudniowych, przy czym każdemu maluchowi, którego rodzice pracują, zapewniana jest opieka świetlicowa i szeroka gama zajęć dodatkowych. Szkoły zarówno pod względem lokalowym jak i organizacji zajęć przygotowano dla potrzeby sześciolatków. Klasy będą liczyć maksymalnie 20 – 22 uczniów, a nowoczesne place zabaw i zaplecza sportowe dostosowane są do potrzeb małych dzieci. Będąc w stałym kontakcie z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną wykwalifikowana kadra dba o to, by każdy sześciolatek miał zapewniony komfort i poczucie bezpieczeństwa oraz wachlarz zajęć i aktywności rozwijających jego zainteresowania, pobudzających do rozwoju społecznego i intelektualnego. Wśród zajęć, które spełniają tę rolę są m.in. darmowe, dodatkowe lekcje pływania i żeglarstwa. Także zajęcia pozalekcyjne mają charakter rekreacyjno-zabawowy i poznawczy jednocześnie. Wszystkie sopockie szkoły zapewniają opiekę pielęgniarską i stomatologiczną.

W przypadku najmłodszych uczniów, w Sopocie sześciolatki się nie nudzą. Szkoły organizują też liczne spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki, wyjścia do kina, muzeum, na spektakle teatralne czy koncerty. Od pierwszej klasy nasi nauczyciele, stosując różnorodne, aktywne metody i formy pracy, wzmacniają więź emocjonalną z najbliższym otoczeniem dziecka. Zapoznają najmłodszych z legendami, zabytkami, historią Trójmiasta i regionu, uczą pozytywnego myślenia. Pracują indywidualnie z uczniem zdolnym i mającym problemy w nauce, odkrywają talenty, rozwijają zainteresowania i motywują do udziału w konkursach – tłumaczy Piotr Płocki, naczelnik Wydziału Oświaty UMS.

Źródło: Materiały prasowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.