Dwudziestu przyszłych absolwentów otrzyma finansowanie czesnego na gedanistyce!

24 Sie

Ruszył program stypendialny na studiach podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego, oferujący wsparcie finansowe dla najbardziej zaangażowanych w dbanie o dziedzictwo oraz tożsamość Gdańska.

Studia podyplomowe GEDANISTYKA to studia dwusemestralne, odbywające się w soboty. Przewidziane są dla posiadaczy dyplomów najrozmaitszych kierunków, I i II stopnia (licencjackich i magisterskich). Program zajęć (240 godzin lekcyjnych) w wszechstronny sposób ujmuje dzieje i kulturę Gdańska od średniowiecza po dzień dzisiejszy. Każdy z semestrów kończy się pisemnym egzaminem – mówi Sławomir Kościelak.

Projekt stypendialny prowadzony jest w partnerstwie przez Fundację Gdańską, Miasto Gdańsk, Uniwersytet Gdański, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska oraz Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną. Zakłada wyłonienie 20 osób, które otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 2 900 zł, umożliwiające bezpłatny udział w studiach podyplomowych. Nabór kandydatów do programu rozpoczął się 23 sierpnia i kończy 20 września.

Stypendia naukowe w projekcie stypendialnym przyznawane będą w drodze otwartego naboru, osobom, które uzyskają najwyższą liczbę punktów. Pod uwagę będą brane następujące kryteria:

– dotychczasowa działalność na rzecz budowania tożsamości historycznej, lokalnej miasta Gdańska 0-4 pkt;
– propozycja praktycznego wykorzystywania wiedzy zdobytej podczas studiów podyplomowych na rzecz budowy tożsamości Gdańska 0-4 pkt;
– umiejętności i kompetencje dotyczące tworzenia tekstów naukowych oraz popularnonaukowych 0-2 pkt;
– znaczące osiągnięcia (staże, wyróżnienia lub nagrody, warsztaty, szkolenia) 0-2 pkt.

Gedanistyka to studia dla każdego, kto kocha Gdańsk i chce zgłębiać wiedzę na temat tego miasta, dlatego tak ważne dla nas jest, aby wesprzeć tych, którzy chcą się rozwijać i poszerzać zasób wiadomości. Bogata tradycja, historia oraz widoczne w wielu rozmaitych projektach zaangażowanie obywateli w dbałość o swoją małą ojczyznę, napawają mnie wiarą w sukces tego przedsięwzięcia – powiedział Jacek Bendykowski, prezes zarządu Fundacji Gdańskiej.

Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje komisja w składzie: członkowie Komitetu Wiedzy Gedanopedii uzupełnionego o przedstawicieli: Uniwersytetu Gdańskiego, Urzędu Miasta Gdańsk oraz Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Na podstawie ocen komisji zostanie stworzona lista rankingowa.

Dodatkowym warunkiem uzyskania stypendium jest późniejsze zaangażowanie się w wirtualną encyklopedię Gdańska – Gedanopedię, polegające na:

– napisaniu minimum 10 haseł dotyczących dziejów, historii lub kultury Gdańska, ze szczególnym uwzględnieniem czasów współczesnych;
– udziału raz w miesiącu w spotkaniach Komitetu Wiedzy Gedanopedii;
– opiece i ewentualnej aktualizacji 200 haseł dotychczas zamieszczonych w Gedanopedii, przez cały czas trwania studiów.

Wypełniony oraz podpisany wniosek o przyznanie stypendium należy dostarczyć osobiście do siedziby Fundacji Gdańskiej na ul. Długi Targ 28/29 w Gdańsku lub przesłać drogą elektroniczną na adres abialy@fundacjagdanska.pl w tytule maila wpisując STYPENDIA – GEDANISTYKA do dnia 20.09.2017, do godziny 12:00. Lista rankingowa zostanie opublikowana na stronie fundacjagdanska.pl oraz rozesłana bezpośrednio do kandydatów w dniu 22.09.2017.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.