Urban Walk – Architecture Talk

28 Kwi

W sobotę 29.04 o godz. 13.00 organizatorzy: Justyna Borucka, Jakub Szczepański, Paulina Wilszewska, Marta Wróblewska zapraszają do odkrywania miejskiego krajobrazu Osieka – jednej z dzielnic Gdańska.

Zobaczymy ile pozostało z oryginalnej jego tkanki i zastanowimy się, jaki jest potencjał i możliwości aktywizacji tego miejsca poprzez sztukę i kulturę – zachęcają organizatorzy.

Osiek to historyczna dzielnica Gdańska, która nadal pozostaje dość mało znana, mimo że kryje w sobie wiele ciekawych i zaskakujących pejzaży. Nowoczesne tożsamości miejskie przenikają się tutaj z elementami zastanymi, historycznymi. Nowe sposoby użytkowania przestrzeni przyciągają nowych jej użytkowników zmieniając przestrzeń dzielnicy, wspomagając proces jej rewitalizacji i pobudzając aktywność społeczną na tym terenie. Podążając wzdłuż kanału Raduni, szlakiem wyznaczonym przez naturalny krajobraz miasta, będziemy odkrywać ukryte uroki dzielnicy Osiek. I dodają: Nasz spacer będzie także dobrą okazją do poznania tej dzielnicy miasta i spojrzenia na nią z różnych perspektyw. Zwrócimy uwagę na jej znaczną heterogeniczność, na którą składają się rozmaite nastroje poszczególnych miejsc, budowanych przez historię, lokalne społeczności, dźwięki i wrażenia. Pomogą nam one obrazić sobie możliwe scenariusze przyszłego rozwoju i rozkwitu dzielnicy. Spacer zakończymy piknikiem oraz wydarzeniami jemu towarzyszącymi. Będzie to idealna sposobność do przebywania razem i możliwość kontynuowania wspólnej dyskusji zainspirowanej spacerem.

Urban Walk – Architecture Talk jest programem wydarzeń stworzonym na podstawie seminarium obieralnego pod tym samym tytułem zorganizowanego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.

Jego celem jest zwrócenie uwagi na wieloaspektowe i wielozmysłowe postrzeganie przestrzeni publicznej oraz jej użytkowania, a także zdefiniowanie potrzeb jej użytkowników oraz przeanalizowanie konsekwencji tego typu podejścia na sposób kształtowania przestrzeni i krajobrazu miejskiego.

Program wydarzeń realizowanych przez trzy partnerskie instytucje: Gdańską Galerię Miejska Politechnikę Gdańską i rzymski Uniwersytet La Sapienza w ramach projektu the People’s Smart Sculpture składa się z serii warsztatów, spotkań, wykładów, dyskusji oraz wizyt studyjnych, podczas których odkryjemy na nowo dwa miasta – Gdańsk i Rzym oraz podzielimy się doświadczeniami odbioru złożonego krajobrazu miejskiego. Powstałe wyniki oraz wymiana doświadczeń posłużą jako punkt wyjścia do prowadzenia bardziej zaawansowanych działań i dyskusji na temat przestrzeni publicznej oraz roli sztuki i kultury w jej kształtowaniu. Okres badawczy w obydwu miastach zostanie zwieńczony spacerem miejskim – wydarzeniem w przestrzeni publicznej zatytułowanym pt. „Przekraczanie mostów”, skierowanym do wszystkich chętnych i otwartych na wspólne działania. Inspiracją do powyższych działań jest ogólnoświatowa inicjatywa Jane’s Walk, której towarzyszyć będzie szereg wydarzeń specjalnych, wśród których nie zabraknie: spaceru miejskiego, instalacji artystycznych w przestrzeni publicznej, pikniku kulturalnego, działań animacyjnych, koncertów, itp.

Miejsce: Gdańsk Osiek
Organizatorzy: Justyna Borucka, Jakub Szczepański, Paulina Wilszewska, Marta Wróblewska.
Kiedy? 29.04.2017r., w godzinach 13:00 -21:00.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.