10 defibrylatorów w przestrzeni publicznej Gdańska

1 Sty

Ze środków budżetu miasta zostało zakupionych 10 defibrylatorów. Zostały zainstalowane w przestrzeni publicznej na zewnętrznych ścianach budynków w celu zapewnienia ogólnego dostępu.

Celem projektu jest podniesienie standardu bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej w Gdańsku w celu ochrony zdrowia i życia mieszkańców oraz turystów poprzez zbudowanie publicznego dostępu do defibrylatorów AED  wyjaśnia Joanna Pińska, zastępca dyrektora Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego.

Defibrylator umieszczony na budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody 8/12.

Koszt zakupu urządzeń wyniósł 109 970,94 zł. Defibrylatory zostały umieszczone w następujących lokalizacjach:

1 szt. – Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12,

1 szt .– ul. Wilanowska 2, przy wejściu do Referatu Straży Miejskiej,

1 szt.  Zespół obsługi Mieszkańców nr 1, ul. Partyzantów 74

1 szt.  Gdański Zarząd Dróg i Zieleni/ Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Wyspiańskiego 9A,

3 szt.  Gdański Ogród Zoologiczny, ul. Karwieńska 3, budynek administracyjny (dyrekcja zoo), pawilon żyraf, pawilon lwów

1 szt.  Komisariat V Policji, ul. Obrońców Wybrzeża 19

1 szt. – Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2, ul. Smoleńska 6/8

1 szt.  Schronisko Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, ul. Równa 14.

Tylko 4 minuty na uratowanie życia

Choroby układu krążenia (w tym nagłe zatrzymanie krążenia) to główna przyczyna zgonów w Europie. Nagłe Zatrzymanie Krążenia dotyka w Polsce ok. 40 tys. osób rocznie. Z tej liczby udaje się uratować zaledwie 2-5% pacjentów. Podstawowym czynnikiem warunkującym przeżycie jest szybkość działania. Gdy poszkodowany nagle traci przytomność i przestaje oddychać, niedotlenione komórki centralnego ośrodka nerwowego zaczynają obumierać po zaledwie 4 minutach. Kluczowe staje się jak najszybsze udzielenie pomocy.

Defibrylator umieszczony na budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody 8/12.

Każdy może pomóc

Automatyczny defibrylator zewnętrzny jest bezpiecznym, prostym w obsłudze, zautomatyzowanym urządzeniem medycznym, o niewielkich rozmiarach, które analizuje rytm pracy serca i zaleca wykonanie defibrylacji wyłącznie w przypadku, gdy jest ona konieczna.

Od momentu włączenia aparat prowadzi użytkownika komendami głosowymi i wspiera skuteczne udzielanie pierwszej pomocy. Automatyczne defibrylatory zewnętrzne zostały skonstruowane w taki sposób, aby mogli z nich bezpiecznie korzystać zarówno ratownicy, jak osoby postronne, nieposiadające wykształcenia medycznego.

Według badań Europejskiej Rady Resuscytacji szybkie pojęcie resuscytacji krążeniowo oddechowej rozpoczęcie uciśnięć klatki piersiowej i wczesna defibrylacja zwiększa przeżywalność ofiar nagłego zatrzymania krążenia nawet powyżej 75%.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.