Volanto. Zatrudniają młodych, rozwijają firmę, odnoszą sukcesy i dostają nagrody

28 Lis

Pomimo wysokiego bezrobocia aż 50% firm z sektora MSP nie może znaleźć pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Najmniejsze szanse na zatrudnienie mają ludzie młodzi – jeszcze studiujący lub świeżo po studiach. Pracodawcy niechętnie ich angażują, bo są źle przygotowani do pracy i mają niewystarczające kompetencje. Czy da się temu jakoś zaradzić?

Według raportu przygotowanego pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości co drugi przedsiębiorca miał kłopoty ze znalezieniem odpowiedniego kandydata na pracownika. Co więcej problem z pozyskaniem kandydatów do pracy ma charakter uniwersalny, doświadczają go firmy niezależnie od wielkości, miejsca prowadzenia działalności (regionu kraju) oraz branży.

Dodatkowo według PARP wielu przedsiębiorców wykazuje niechęć do zatrudniania ludzi młodych, co wynika głównie z problemów systemowych – demontażu szkolnictwa zawodowego oraz praktyk. W efekcie potencjalnym pracownikom brakuje doświadczenia i kompetencji.

Jedna z trójmiejskich spółek informatycznych – Volanto sp. z o.o., projektująca systemy informatyczne klasy biznes – postanowiła pójść pod prąd i postawiła właśnie na młodych, studentów i absolwentów uczelni wyższych. Głównym kierunkiem jej działań jest współpraca z organizacjami studenckimi oraz organizacja staży i praktyk. Pozwala to pozyskać najlepsze osoby jeszcze na etapie studiów i przy odpowiednim programie wdrożenia ich do firmy przekształcić w wysoce wartościowych pracowników.

Firma, działając na rynku IT, zmaga się również z problemem wynikającym z deficytu kadr IT, który dotyka nie tylko rynku trójmiejskiego, ale całej Polski. Próbując rozwiązać ten problem na swój sposób, powołała do życia Pomorską Fundację Inicjatyw Gospodarczych, która realizuje programy kształcenia kadr IT (programistów) na rzecz takich firm jak Atena, Speednet czy też właśnie Volanto. Programy poprzez dostosowanie pod konkretne oczekiwania danych firm pozwalają kształcić specjalistów w ciągu kilku miesięcy, bez konieczności ukończenia przez te osoby studiów wyższych o profilu technicznym.

Kolejnym krokiem do rozwiązania problemu deficytu kadr IT było zejście na niższy poziom edukacji oraz rozpoczęcie współpracy z Zespołem Szkół Łączności w Gdańsku, gdzie wybrana grupa uczniów pod okiem ekspertów z Volanto realizuje rzeczywiste projekty informatyczne mając szansę zdobyć pracę w firmie już na etapie nauki w szkole średniej.

 Nasza firma zatrudnia głównie ludzi młodych, ponad 90% osób nie ukończyło jeszcze 30 roku życia. – mówi Łukasz Olechnowicz, prezes zarządu Volanto. – Jako właściciele Volanto pracę również zaczynaliśmy jeszcze na studiach. Stąd naturalnym dla nas krokiem jest inwestowanie w młode osoby, nie tylko studentów, ale również uczniów szkół średnich, którym dajemy szansę rozwoju, a sami pozyskujemy wartościowych pracowników.
Firma wspierajca mlodych

Za powyższe działania oraz duże zaangażowanie w zatrudnianie młodych osób firma otrzymała nagrodę „Firma wspierająca młodych” w ramach międzynarodowego projektu – Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. W imieniu Volanto nagrodę odebrał Dominik Zimakowski, dyrektor działu wytwarzania: – Nagroda ta stanowi potwierdzenie dla obranego przez nas kierunku działań. Przez ostatnie kilka miesięcy powiększyliśmy zespół o ponad dwadzieścia osób. Każdej z tych osób staramy się poświęcać dużo czasu i uwagi w przygotowywaniu jej do pracy w naszej organizacji, często też musimy iść na ustępstwa związane z elastycznym dopasowaniem godzin pracy wynikającym z zajęć na uczelniach. Obecnie doszliśmy do momentu, w którym jesteśmy w stanie budować pionową strukturę organizacji w oparciu o osoby, które trafiły do nas na początku tego roku. – dodaje Dominik Zimakowski.

***

Volanto sp. z o.o. projektuje i implementuje zaawansowane technologicznie systemy informatyczne. Dostarczane przez Volanto rozwiązania są wykorzystywane przez firmy na całym świecie w zakresie automatyzacji procesów sprzedażowych, logistycznych oraz telemarketingowych. Volanto współpracuje również z instytucjami publicznymi w zakresie realizacji celów społecznych poprzez powołaną Pomorską Fundację Inicjatyw Gospodarczych, która odpowiada między innymi za kształcenie zawodowe kadr dla sektora ICT.

***

Raport „Młodzi na rynku pracy”.

Źródło: Informacja prasowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.