Fundusze Europejskie od ogółu do szczegółu

20 Cze

Agencja Rozwoju Pomorza zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne dotyczące możliwości pozyskiwania środków finansowych w ramach nowej perspektywy UE 2014-2020. Już 24 czerwca firmy z sektora MSP mogą dowiedzieć się nt. finansowania w ramach Programu Horyzont 2020, 25 czerwca zaprezentujemy Fundusze UE w pigułce dla MSP, połączone z indywidualnymi konsultacjami. Organizacje pozarządowe zapraszamy 1 lipca na szkolenie dotyczące pozyskiwania środków UE na działania w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej.

Możliwości finansowania dla MŚP w Programie Horyzont 2020 – 24 czerwca
W trakcie szkolenia będą prezentowane zasady uczestnictwa oraz preferencyjne instrumenty finansowe dla MSP w Programie Horyzont 2020, w tym SME INSTRUMENT, FAST TRACK TO INNOVATION. Ponadto Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawi ofertę wsparcia dla firm aplikujących w międzynarodowych programach innowacyjnych. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się jak przygotować dobry biznes plan oraz poznają doświadczenia firmy, która pozyskała dofinansowanie w tym programie. Szkolenie poprowadzą Eksperci z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, Ośrodka Enterprise Europe Network, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz przedstawiciel Firmy OptiNav Sp. z o.o.

Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w pigułce” – 25 czerwca
Szkolenie będzie poświęcone możliwościom finansowania działalności przedsiębiorstw w perspektywie UE 2014-2020, a także zasadom aplikowania oraz realizacji projektów. W ramach szkolenia przewidziano część warsztatową. Osoby zainteresowane skonsultowaniem swojego pomysłu na projekt zapraszamy również na indywidualne spotkanie do Lokalnego Punktu Informacyjnego w Gdańsku działającego przy Agencji Rozwoju Pomorza.

Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych„- 1 lipca
W ramach cyklu „Środa z Funduszami” odbędą się w Gdyni i Słupsku spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom dotyczącym wsparcia organizacji pozarządowych w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej z Funduszy UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, programów współpracy ponadnarodowej.

Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe na www.arp.gda.pl oraz w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gdańsku przy Agencji Rozwoju Pomorza pod nr tel. 58 32 33 106.

Źródło: Informacja prasowa

One Reply to “Fundusze Europejskie od ogółu do szczegółu”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.