Ponad 1,6 miliona dla organizacji pozarządowych na projekty społeczne

13 Mar

Znamy już wyniki konkursów grantowych dla organizacji pozarządowych. Gdańsk w tym roku na 76 projektów społecznych przeznaczy ponad 1,6 miliona złotych. Najwięcej pieniędzy popłynie m. in. do Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku czy Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych.

W tegorocznej puli było m. in. 125 tys. zł na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz drugie tyle na upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka. Do rozdysponowania przeznaczono również 330 tys. zł na promocję i organizację wolontariatu, a także 350 tys. zł na działania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Szansę miały też np. projekty dotyczące edukacji, oświaty i wychowania, wspierania integracji cudzoziemców oraz porządku publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Rekordziści – Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Stowarzyszenie Morena – na projekt „Gdańskie Fundusze” dostaną 264 tys. zł. Sporo, bo 177 tys. zł na „Gdański Fundusz Sąsiedzki 2018” otrzyma Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. Po 50 tys. zł trafi również m. in. do Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja na pomoc weterynaryjną, rehabilitację oraz opiekę nad dzikimi ptakami i drobnymi ssakami, do Fundacja Centrum Praw Kobiet na organizację obchodów 100-lecia Praw Wyborczych Polek, do Stowarzyszenia Im. Stanisława Brzozowskiego, Stowarzyszenia „Waga” na projekt „Bez względu na płeć”. Prężnie będzie działać Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych, na które Gdańsk przeznaczył 149, 95 tys. zł czy Dom Sąsiedzki Nasze Ujeścisko z Biblioteką – otrzyma 55 tys. zł i Dom Sąsiedzki „Zakopianka” – 80 tys. zł.

Gdańsk wspiera aktywnych obywateli i aktywne obywatelki. Każdego roku rośnie pula środków przekazywanych w konkursach grantowych dla organizacji pozarządowych. Cieszę się, że Miasto pełni tu rolę brokera innowacji i zmian, realizacja działań jest w rękach tych, którzy najlepiej znają potrzeby środowisk i grup docelowych. Wdzięczny jestem wszystkim, którzy poprzez swoje działania aktywizują innych, realizując w ten sposób siebie, jak i politykę obszaru rozwoju społecznego. Współtworzymy nasze Miasto – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.