Pomorska Debata o Kulturze 2018: Pomiędzy // Between // Midzë

8 Lis

Czy dzięki nowym technologiom łatwiej jest uczestniczyć w kulturze, czy może raczej one to uczestnictwo „zabijają”? – zastanawia się prof. Cezary Obracht-Prondzyński. 13 listopada o godz. 18.00 w Instytucie Kultury Miejskiej o relacji między dwoma polami aktywności społecznej: praktyk kulturalnych i świata nowych technologii komunikacyjnych dyskutować będą Radosław Bomba (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) oraz Grzegorz Stunża (Uniwersytet Gdański). Prowadzenie: Krzysztof Stachura (Uniwersytet Gdański). Wstęp wolny.

W ostatnich kilkunastu latach doszło do społecznej rewolucji w rozumieniu zarówno sposobów uczestnictwa w kulturze, jak i formuł korzystania z nowych mediów. Uczestnicy debaty stawiają pytanie o to, jakie są konsekwencje tych przełomów i jak pod ich wpływem zmieniła się logika kulturalnych praktyk i interfejsy światów zapośredniczonych. Wzajemna zależność kultury i technologii wprowadza odbiorców w świat nowych znaczeń, nowych definicji sytuacji i nowych problemów społecznych.

Temat debaty dotyka problemu indywidualizacji, słabnięcia funkcji integracyjnej kultury, rozpraszania gustów. Czy więc dzięki kulturze możemy się nadal porozumiewać, czy może pogłębiające się zróżnicowanie stylów, sposobów oraz celów praktyk kulturowych rodzi nowe podziały? Czy dzięki nowym technologiom łatwiej jest uczestniczyć w kulturze, czy może raczej one to uczestnictwo „zabijają”? Czy nowe formy doświadczania kultury wzbogacają i rozwijają dawne, czy może je unieważniają i tworzą zupełnie nowe realia życia kulturalnego? – komentuje prof. Cezary Obracht-Prondzyński, Prezes Instytutu Kaszubskiego.

Grzegorz Stunza/fot. Bogna Kociumbas

Pomorska Debata o Kulturze 2018: Pomiędzy // Between // Midzë

Pomiędzy uczestnictwem w kulturze a medialnym zapośredniczeniem, 13 listopada, godz. 18.00

Moderacja: dr Krzysztof Stachura (Uniwersytet Gdański), Dyskusja: dr Radosław Bomba (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), dr Grzegorz Stunża (Uniwersytet Gdański)

Miejsce: Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40.

Organizatorzy: Instytut Kaszubski w Gdańsku, Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą | Partner: Instytut Kultury Miejskiej

dr Krzysztof Stachura – socjolog i badacz społeczny. Adiunkt w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG. Prezes Fundacji Ośrodek Badań i Analiz Społecznych. Odbył staże naukowo-dydaktyczne na uniwersytetach w Brukseli, Hamburgu i Atenach. Członek Sekcji Socjologii Komunikacji, Wiedzy i Kultury Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego. Autor licznych analiz i ekspertyz w obszarze socjologii kultury, antropologii nowych technologii i diagnozowania środowisk lokalnych.

dr Radosław Bomba – badacz, nauczyciel akademicki, animator kultury cyfrowej. Absolwent kulturoznawstwa i socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz studiów podyplomowych Ochrona własności intelektualnej (2014). Od 2006 roku pracuje w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie, gdzie po obronie pracy doktorskiej (2012) pełni funkcję adiunkta. Ekspert Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie edukacji medialnej. Zainteresowany wizualizacją wiedzy, humanistyką cyfrową, analityką kulturową, antropologicznymi aspektami gier komputerowych, ludologią, cyberkulturą, kulturą cyfrową, nowymi mediami oraz ich wpływem na przeobrażenia społeczno –kulturowe.

dr Grzegorz D. Stunża – wykładowca, badacz, trener i autor materiałów edukacyjnych. Adiunkt w Pracowni Edukacji Medialnej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Koordynator projektu badawczego „2.0 czy 0? Blogi o tematyce kulturalnej a przemiany kultury uczestnictwa”. Prowadzi blog edukatormedialny.pl. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zakresu edukacji i animacji kulturalnej (2013). Pracował m.in. przy projektach badawczych z cyklu „Dzieci sieci”. Współpracuje z Instytutem Kultury Miejskiej, Fundacją 5Medium i Fundacją Nowoczesna Polska.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.