Otwieramy tajemnicze drzwi!

12 Sty

Były już magiczne drzwi prowadzące do Tajemniczego Ogrodu, zaklęte drzwi do Krainy Narnii, teraz będą drzwi prowadzące do tajemniczych zakamarków baśniowego Gdańska. Każdy drzwi własnej wyobraźni będzie mógł otworzyć w Gdańsku jeszcze w tym roku. Nie wcześniej jednak, niż wiosną. Dopiero wtedy na realizacje tego tajemniczego projektu pozwoli aura.

W korytarz z kilkunastoma parami drzwi prowadzących w tajemnicze zakątki wyobraźni zamieni się niebawem tunel pod Podwalem Przedmiejskim. Rozstrzygnięto konkurs na aranżację malarską przejścia podziemnego pod tą ulicą.

Pierwsze miejsce w konkursie zajęła praca Dawida Celek z Wrocławia. Drugiego miejsca nie przyznano. Trzecie miejsce ex aequo otrzymały prace: Karola Maziarka z Warszawy oraz Ewy Marczewskiej i Dawida Krukowskiego w Gdańska.

– Projekt muralu zainspirowany został bogatą historią Gdańska, pozostawia jednak również miejsce dla współczesności. Kompozycja składa się z historycznych rycin miasta – również okolicy Podwala Przedmiejskiego przeplatanych charakterystycznymi dla miasta portalami wejściowymi do kamienic. Użycie drzwi jako elementu muralu wprowadza w przestrzeń ludzką skalę i tworzy przyjazną atmosferę. Tematyka malowidła wprowadza przechodnia w historię miasta i najbliższej okolicy przejścia podziemnego – zwraca uwagę na fakt, iż to miejsce przynależało kiedyś ściśle do urbanistycznej tkanki miejskiej – tak swój projekt opisuje autor zwycięskiej pracy.

Zgodnie z regulaminem konkursu – autorom zwycięskich prac przyznano nagrody w wysokości: 1500 zł – I miejsce, 500 zł – III miejsce.

Teraz z autorem zwycięskiego projektu Zarząd Dróg i Zieleni zawrze umowę na realizację pracy, wynagrodzenie zostanie ustalone w drodze negocjacji. Aranżacja powstanie najwcześniej wiosną, poczekamy na lepszą aurę – wyjaśnia Michał Szymański, zastępca Dyrektora ds. Przestrzeni Publicznej Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku.

Fot.tyt.: Zwycięska praca Dawida Celek z Wrocławia

Źródło: Materiały prasowe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.