Przedsiębiorcza (i nie tylko) Mama

25 Sie

Każdej pracującej mamie, która urodziła dziecko przysługuje 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, z których 6 może wykorzystać jeszcze przed porodem. Gdy poród był mnogi to w zależności od liczby urodzonych dzieci urlop ten wydłuża się od 31 przy bliźniętach do 37 … Read More »