Na łyżwy przez cały rok

1 Lis

Całoroczne lodowisko miejskie, z którego korzystać będą mieszkańcy, amatorzy i fascynaci sportów zimowych, a także sportowe grupy łyżwiarskie, hokejowe oraz curlingowe powstanie na południu Gdańska. Rozpoczął się proces inwestycyjny nowego całorocznego lodowiska, którego wybudowanie planowane jest w latach 2021-22.

W Gdańsku powstanie całoroczne lodowisko, gdyż obecnie nie mamy wystarczających obiektów dla dynamicznie rozwijających się sportów lodowiskowych w Gdańsku. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy przeprowadzaliśmy analizy rynku sportów zimowych, rozmawialiśmy ze środowiskami zainteresowanymi powstaniem lodowiska. Naszymi partnerami są przedstawiciele sportów łyżwiarskich, hokejowych i curlingowych oraz amatorskie drużyny sportowe. Chcielibyśmy, aby ta inwestycja powstała w ścisłej współpracy ze środowiskiem użytkowników. Chcemy, aby to lodowisko odpowiadało na potrzeby wszystkich środowisk związanych z lodowiskiem. A przede wszystkim, aby rozszerzyło ofertę rekreacyjną dla mieszkańców naszego miasta – mówił prezydent Paweł Adamowicz.

Rozpoczął się proces inwestycyjny nowego, całorocznego lodowiska miejskiego. W ciągu ostatnich miesięcy dokonano: wstępnej analizy pomorskiego rynku sportów zimowych, popytu na usługi całorocznego lotniska, analizy lokalizacyjnej, wstępnych kosztów budowy i eksploatacji oraz analiza SWOT. Odbyły się również wizyty studyjne w Poznaniu, gdzie funkcjonuje lodowisko całoroczne.

W analizie lokalizacyjnej brano pod uwagę siedem lokalizacji na terenie całego miasta. Były to na południu Gdańska – Narodowe Centrum Sportów Motorowych, obszar Czerwonego Mostu, obszar Centrum Południe, a także Królewskie Wzgórze czy Centrum Czasu Wolnego oraz dwie lokalizacje w pobliżu już działających obiektów czyli w pobliży Stadionu Energa i hali Ergo Arena.

Rekomendowana lokalizacja to Centrum Południe, w okolicy przyszłego węzła komunikacyjnego Warszawska – Jabłoniowa – Bulońska oraz w pobliżu budowanych właśnie obiektów edukacyjnych. To jest przestrzeń w ramach której moglibyśmy czynić dalsze kroki w ramach tej inwestycji. Jest tutaj działka miejska o powierzchni ok. 2 ha, która w zupełności pozwoli w przyszłości zaprojektować na niej obiekt kubaturowy jakim jest lodowisko z wszystkimi wariantami – mówi Marcin Dawidowski, dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych. – O tej lokalizacji przesądziło dobre skomunikowanie, rozwojowa dzielnica i pobliże placówek edukacyjnych – dodał Dawidowski.

Przed nami przygotowanie koncepcji inwestycji uwzględniająca różne warianty. Działania te planowane są na rok 2019. Do końca 2019 roku nastąpi również wybór wariantu koncepcji, który będzie realizowany. W 2020 roku opracowana zostałaby dokumentacja projektowa. Rok 2021 to uzyskanie pozwolenia na budowę, wybór modelu finansowego oraz rozpoczęcie procedury przetargowej wyłaniającej wykonawcę robót. Budowa obiektu planowana jest na lata 2021 – 22.

Budowa całorocznego lodowiska popierana jest przez środowiska sportowe łyżwiarskie, hokejowe oraz curlingowe, a także przez amatorskie drużyny hokejowe. Wśród użytkowników lodowiska będą również indywidualni mieszkańcy, uczniowie i przedszkolaki.

Łyżwiarskie grupy sportowe obecnie nie mają gdzie trenować. Obiekty istniejące w Gdańsku nie pozwalają na treningi sportowe. Potrzebny jest w naszym mieście obiekt, który pozwoli na rozwój wyczynowego sportu. Trzeba pamiętać, że treningi sportowe trwają cały rok, nie tylko zimą. W takim mieście jak Gdańsk, które ma wielkie tradycje łyżwiarskie i hokejowe lodowisko całoroczne jest bardzo potrzebne – mówił Jacek Hołubowski, przedstawiciel środowisk łyżwiarskich.

Potrzebę budowy całorocznego obiektu, w którym mogłyby się odbywać treningi potwierdzali również Arkadiusz Bruliński z Pomorskiego Klubu Hokejowy 2014 oraz Henryk Skowroński prezes Gdańskiego Klubu Curlingowego.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.