Czy Światowe Jamboree Skautowe odbędzie się w Gdańsku?

2 Wrz

Do organizacji wydarzenia, jakim jest Światowe Jamboree Skautowe, które ma odbyć się w 2023 roku, kandydują Miasto Gdańsk i Związek Harcerstwa Polskiego. To niepowtarzalna okazja do promocji Polski i Gdańska na całym świecie. 31 sierpnia Minister Spraw Zagranicznych i Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego podpisali w Gdańsku list intencyjny o współpracy przy promocji tej kandydatury. 

Światowe Jamboree Skautowe to najważniejsze wydarzenie Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM) wymyślone dla młodych ludzi w wieku od 14 do 17 lat, którzy są członkami narodowych organizacji skautowych. WOSM to najliczniejsza członkowska organizacja pozarządowa na świecie, zrzeszająca kilkadziesiąt milionów ludzi. Światowe Jamboree Skautowe to dwa tygodnie atrakcyjnego programu edukacyjnego, młodzi ludzi ludzie z ponad 160 krajów, wszystkie rasy i religie w jednym miejscu.

W podpisanym 31 sierpnia w Gdańsku liście intencyjnym Ministerstwo Spraw Zagranicznych deklaruje udzielenie wsparcia merytorycznego w procesie przygotowań. Dodatkowo, instytucja zobowiązała się do pomocy w realizacji działań mających na celu pozyskanie międzynarodowego poparcia dla inicjatywy zorganizowania w Polsce Światowego Jamboree Skautowego w 2023 roku.

Podczas trwającego dwa lata procesu kandydatury ZHP i Gdańska promocja miasta-gospodarza odgrywa znaczącą rolę. O tym, czy Jamboree odbędzie się w Polsce, dowiemy się w sierpniu 2017 roku podczas konferencji Światowej Organizacji Ruchu Skautowego w Azerbejdżanie.

Więcej informacji o przygotowaniach i kandydaturze ZHP i Gdańska do organizacji Światowego Jamboree Skautowego można znaleźć na stronach internetowych: www.polska2023.pl oraz www.facebook.com.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.