Zagłosuj na młodych z Gdyni

23 Cze

Projekt realizowany przez gdyńską młodzież, Wymiennikownię i Urząd Miasta Gdyni ma szansę wygrać nagrodę publiczności w konkursie RegioStars, organizowanym przez Komisję Europejską! Dzięki projektowi SB YCGN młodzież miała możliwość przedstawienia swoich rozwiązań w ważnych lokalnych sprawach oraz prowadzenia konstruktywnych dyskusji z przedstawicielami władz. Młodzi obywatele, władze miast, grupy polityczne i społeczne w krajach partnerskich wspólnie uczestniczyły w procesach decyzyjnych.

Nagrody Regiostars to coroczny konkurs organizowany przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO). Ma na celu identyfikację dobrych praktyk w zakresie rozwoju regionalnego i wyróżnienie innowacyjnych projektów finansowanych przez UE, które mogą być atrakcyjne i inspirujące dla innych regionów i kierowników projektów.

Nagrody zostaną przyznane w pięciu kategoriach tematycznych. Projekt Sieci Grup Młodzieżowych Południowego Bałtyku SB YCGN (South Baltic Youth Core Groups Network) został nominowany w kategorii „30 lat INTERREG: upodmiotowienie/wzmocnienie młodzieży na rzecz współpracy transgranicznej”.

Głównymi celami Projektu Sieci Grup Młodzieżowych Południowego Bałtyku było zwiększenie udziału młodzieży w procesie decyzyjnym na poziomie gminy, a także wzmocnienie kompetencji polityków zajmujących się polityką młodzieżową i zrównoważonym rozwojem.

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, a w jego realizacji brało udział ośmiu partnerów formalnych i sześciu stowarzyszonych z czterech krajów (Polska, Dania, Szwecja, Litwa). W gronie miast – partnerów stowarzyszonych jest Gdynia. Do reprezentujących nasze miasto Magdaleny Dębnej z Młodzieżowego Centrum Innowacji i Designu Wymiennikownia oraz Marty Otrębskiej, opiekunki Młodzieżowej Rady Miasta (MRM), dołączyli także m.in. przedstawiciele MRM.

Są różne metody aktywizowania młodych ludzi, ale jest jedna wielka bariera: brak wsparcia ze strony dorosłych – tłumaczył podczas inauguracji w 2018 roku Marcin Żuchowski, koordynator projektu ze Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk. – Dlatego stworzyliśmy projekt, który w zamierzeniu ma pomóc pracownikom samorządu w zwiększeniu ich kompetencji i umiejętności pracy z młodzieżą. Bo to nie jest tak, że młodzi się nie angażują. Oni przeważnie chcą pracować, tylko często trafiają na ścianę – przekonywał.

Realizatorzy przedsięwzięcia wspierali władze w rozwijaniu współpracy z młodzieżą. Każda uczestnicząca w nim jednostka samorządu terytorialnego określiła, w jakich dziedzinach jest w stanie włączyć młodzież do współdecydowania oraz procesy konsultacyjne, w których z myślą o młodzieży zostaną wykorzystane specjalne narzędzia czy sposoby pracy. Dzięki temu cały proces uzyskał także ważny walor edukacyjny.

Do aktywności na rzecz swojego miasta zachęcamy dzieci i młodzież już od najmłodszych lat. Gdynia była jednym z pierwszych miast w Polsce, w których każdy, niezależnie od wieku, może zgłaszać głosować w budżecie obywatelskim. To doskonała lekcja, którą młodzi gdynianie odbierają poza szkołą – komentuje wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, Michał Guć. – Wierzymy, że dzięki takiemu i podobnym działaniom tworzymy społeczeństwo prawdziwie obywatelskie, a z zaangażowanej młodzieży wyrosną aktywni dorośli, liderzy pozytywnych społecznych zmian – dodaje.

W zebraniu informacji o tym, jak w samorządach w praktyce wygląda włączanie młodzieży w decydowanie o mieście pomogły m.in. specjalne badania ankietowe, przeprowadzone w oparciu o kwestionariusz stworzony na Politechnice Gdańskiej. Politechnika była także organizatorem zeszłorocznej międzynarodowej konferencji naukowej „Partycypacja obywatelska młodzieży w teorii i praktyce”.

Projekt SB YCGN to także seria tzw. „okrągłych stołów”. Raz na trzy miesiące odbywały się spotkania się z politykami czy osobami decyzyjnymi, które pracują np. w stowarzyszeniach lub fundacjach i porozmawiać na określony temat (np. sport, kultura, zdrowie). Rozmawiano na nich między innymi o parkach kieszonkowych oraz transporcie publicznym.

W każdym mieście powstała sieć podmiotów zaangażowanych w pracę młodzieży, czyli swego rodzaju forum przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów, na którym dyskutowano o najważniejszych rozwiązaniach i wymieniano doświadczenia. Ważne ogniwo w całym tym procesie pełniły m.in. Młodzieżowe Rady Miast.

Gdyńską Młodzieżową Radę Miasta prosiliśmy o opinię np. w sprawie reformy szkół ponad gimnazjalnych wprowadzanej przez MEN, a wcześniej na temat zmian proponowanych przez samorząd – przypominała podczas inauguracji projektu w 2018 roku Joanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni, a także wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk. – To ważne, by włączać młodzież w decydowanie o sprawach miasta, zwłaszcza w obszarach, które młodych ludzi dotyczą bezpośrednio. I to jest między innymi powód, dla którego zdecydowaliśmy się jako Gdynia na udział w projekcie. Mamy własne, gdyńskie doświadczenia związane z włączaniem młodzieży, ale chcemy, by działo się to jeszcze pełniej i jeszcze bardziej efektywnie. Wymiana doświadczeń, podpatrywanie samorządów także z zagranicy, może w tym pomóc – opowiadała przewodnicząca.

fot. Aleksander Trafas, Laboratorium Innowacji Społecznych (zdjęcie archiwalne)

We wrześniu 2018 r. uczestnicy i uczestniczki projektu SB YCGN w Gdyni po raz pierwszy wizytowali UrbanLab oraz Wymiennikownię. Spotkali się z wówczas z władzami Gdyni, przedstawicielami Laboratorium Innowacji Społecznych, koordynatorkami Budżetu Obywatelskiego oraz radnymi Młodzieżowej Rady Miasta. Dowiedzieli się, w jaki sposób w Gdyni młodzież może działać: realizować swoje pomysły i wpływać na kształtowanie miasta.
Tegoroczna wizyta studyjna w Polsce odbyła się w lutym.

Jak zagłosować na projekt SB YCGN?
Aby oddać swój głos na Projekt Sieci Grup Młodzieżowych Południowego Bałtyku SB YCGN w konkursie RegioStars należy przejść na stronę regiostarsawards.eu/ i znaleźć ostatnią kategorię: Topic of the year 2020: 30 Years of Interreg, Youth empowerment for cooperation across borders (Upodmiotowienie młodzieży do współpracy transgranicznej).

Po rozwinięciu listy ukaże się przedostatni projekt, opisany jako SB YCGN. Aby na niego zagłosować, należy nacisnąć ikonkę serca, widoczną w prawym górnym rogu, obok opisu.

Swój głos można oddać raz dziennie. Głosowanie zakończy się 8 lipca.

Fot.tyt.: Wizyta studyjna SB YCGN w Gdyni // zdjęcie archiwalne, fot. Aleksander Trafas, Laboratorium Innowacji Społecznych.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.