Warsztat: Co mogę zrobić, jeśli jestem świadkiem przemocy lub dyskryminacji?

24 Paź

28 października w godz. 11:00–14:00 Centrum Praw Kobiet – Oddział w Gdańsku zaprasza na bezpłatny warsztat poświęcony temu, co może zrobić i jak może zareagować świadek/świadkini przemocy czy dyskryminacji!

Każdy może stać się świadkiem działań dyskryminacyjnych czy przemocowych wobec innych osób. Nie będąc bezpośrednim obiektem dyskryminacji czy przemocy, możemy być świadomi jej obecności w otoczeniu i cierpienia osób jej doświadczających. Z reguły jednak zadajemy sobie pytanie, czy i jak reagować. Nie wiemy, jak rozmawiać z osobą doświadczającą przemocy czy dyskryminacji, nie wiemy także, jakie są instytucje czy organizacje wspierające osoby o takich doświadczeniach.

Centrum Praw Kobiet – Oddział w Gdańsku zaprasza na bezpłatny warsztat poświęcony temu, co może zrobić i jak może zareagować świadek/świadkini przemocy czy dyskryminacji!

Kiedy? niedziela, 28 października, godz.: 11:00-14:00.
Gdzie? Centrum Praw Kobiet – Oddział w Gdańsku, ul. Gdyńskich Kosynierów 11, 80-866 Gdańsk (I piętro, sala konferencyjna).
Prowadzenie:Anna LipowskaTeutsch
Liczba miejsc: 15-30*
Udział bezpłatny.
Obowiązują zapisy! Na zgłoszenia CPK czeka do 26 października 2018 do końca dnia.

Podczas spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:
• Czym jest przemoc i dyskryminacja.
• Jak rozpoznawać przemoc i dyskryminację.
• Co może zrobić osoba, gdy jest świadkiem/świadkinią przemocy lub dyskryminacji.
• Jak (skutecznie) reagować.
• Jak rozmawiać z osobą, o której myślimy, że doświadcza przemocy czy dyskryminacji.
• Do jakich instytucji i w jaki sposób zgłosić doznawaną dyskryminację lub przemoc. Czego możemy oczekiwać od tych instytucji.
• Jak bardziej skutecznie przeciwdziałać zjawisku przemocy i dyskryminacji.
• Wskazówki dla osób i organizacji, które chcą aktywnie przeciwstawiać się dyskryminacji i przemocy.

Zapisy:
• Aby zapisać się na warsztat należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.
• Jeśli osoba chętna do udziału nie ma możliwości wypełnienia formularza przez Internet, to może zapisać się na warsztat pisząc na adres e-mail: anna.januszak@cpk.org.pl lub zapisując się osobiście w biurze CPK Gdańsk w godzinach otwarcia oddziału (od poniedziałku do czwartku od godz 10:00 do 18:00 i w piątki od godz. 10:00 do 15:00).
• O udziale w warsztacie decyduje kolejność zgłoszeń.
• Na zgłoszenia CPK czeka do 26 października 2018 r., do końca dnia.
• Wypełnienie formularza jest pierwszym krokiem zapisów na warsztat. Po otrzymaniu zgłoszenia organizatorzy prześlą informację o wpisie na listę podstawową lub rezerwową w zależności od liczby zgłoszeń i wolnych miejsc. Potwierdzenie udziału w warsztatach osoby zakwalifikowane otrzymają najpóźniej do dnia 26 października2018 roku.

Prowadząca warsztat:
Anna Lipowska–Teutsch jest psychologiem klinicznym, uzyskała drugi stopień specjalizacji. Od wielu lat zajmuje się działaniem na rzecz tworzenia systemu interwencji kryzysowej i skutecznej obrony praw osób doświadczających przemocy. Jest autorką wielu publikacji, m.in.: „Rodzina a przemoc” (1995), „Ofiary istnieją” (1997), „Wobec przemocy” (1997), „Wychować, wyzwolić, wyleczyć” (1999).Prezeska Towarzystwa Interwencji Kryzysowej (TIK), którego celem statutowym jest niesienie pomocy ludziom w sytuacjach kryzysowych oraz przywracanie im zdolności i umiejętności samodzielnego rozwiązywania swoich problemów życiowych. TIK dostrzega społeczne, kulturowe i środowiskowe źródła kryzysów, praktykuje taką interwencję kryzysową, która wspiera aktywność na rzecz zmiany społecznej, sprzeciwia się etykietyzacji i ubezwłasnowolnieniu ludzi dyskryminowanych i wykluczanych. TIK stale uczestniczy w działaniach na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn, upełnomocnienia społeczności znajdujących się w sytuacjach kryzysowych i dyskryminowanych (np. dotkniętych powodzią, uchodźców, Romów/ Romek), angażuje się w działania na rzecz respektowania praw mniejszości.

Pytania organizacyjne można kierować na adres: anna.januszak@cpk.org.pl.

*W przypadku nie zgłoszenia się wystarczającej liczby uczestniczek/ków, CPK zastrzega sobie możliwość zmiany terminu spotkania.

Organizatorki: Fundacja Centrum Praw Kobiet – Oddział Gdańsk.
Warsztat odbywa się w ramach projektu „Prawa Kobiet na 100-lecie Praw Wyborczych Polek”.
Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.