VIII Forum Integracji i Migracji – „Łączy nas Gdańsk”

21 Maj

W środę 22 maja w godz. 12.00-16.00 w Oliwskim Ratuszu Kultury przy ul. Opata Jacka Rybińskiego 25 odbędzie się VIII Forum Integracji i Migracji. Tegoroczna edycja poświęcona jest kampanii „Łączy nas Gdańsk”. Udział w Forum jest bezpłatny.

JEDEN GDAŃSK. RÓŻNI MY

Celem spotkania jest zapoznanie szerokiego grona odbiorców z kampanią „Łączy nas Gdańsk” (www.gdansk.pl/laczy-nas-gdansk/), prezentacja dotychczasowych działań w ramach kampanii oraz dyskusja nad dalszymi planami jej rozwoju.

Kampania „Łączy nas Gdańsk” powstała w ramach wdrażania gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów www.gdansk.pl/migracje/Model-Integracji-Imigrantow,a,61064).

Program VII Forum przewiduje także wspólną pracę uczestników nad koncepcjami włączenia tematyki z zakresu Modelu na rzecz Równego Traktowania do kampanii „Łączy nas Gdańsk”, dlatego rozmowa będzie dotyczyć obu gdańskich modeli – na rzecz Równego Traktowania oraz Integracji Imigrantów. Planowana jest również prezentacja działań i koncepcji w obszarze powstającego Centrum Antydyskryminacyjnego w Gdańsku

W Polsce i Norwegii

W końcowej części Forum przewidziano prezentację i podsumowanie projektu: Zaufanie ponad granicami: instytucje państwowe, rodziny oraz system pomocy społecznej i ochrony praw dziecka w Norwegii i Polsce. Projekt ten powstał dzięki współpracy Peace Research Institute Oslo i Uniwersytetu Gdańskiego, a jego koordynatorzy zapraszają do zapoznania się z jego pierwszymi rezultatami.

Gdański Model Integracji Imigrantów

Gdański Model Integracji Imigrantów to wynik prac międzysektorowego i interdyscyplinarnego zespołu, który Paweł Adamowicz powołał w maju 2015 roku. Jest to pierwszy w Polsce międzysektorowy i interdyscyplinarny zespół ds. modelu integracji imigrantów. W jego skład weszło ponad 140 osób reprezentujących ponad 80 różnorodnych podmiotów. Celem prac zespołu było przygotowanie strategii integracji nowych mieszkańców miasta pochodzących z różnych części świata.

Program VIII Forum Integracji i Migracji – „Łączy nas Gdańsk”

11:30 – Rejestracja uczestniczek i uczestników

12:00 – Uroczyste przywitanie i wprowadzenie

Prowadzenie: Agnieszka Kasprzyk-Mączyńska

12:15 – Kampania „Łączy nas Gdańsk”

Prezentacja dotychczasowych działań oraz dyskusja nad dalszymi planami

Anna Kwaśnik, koordynatorka obszaru Komunikacja Społeczna Modelu Integracji Imigrantów, Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek

Aldona Dybuk, koordynatorka obszaru Komunikacja Społeczna Modelu Integracji Imigrantów

12:30 – Gdańsk dla każdego – Gdańskie Modele na co dzień

Osoby zaangażowanie w tworzenie Modelu Integracji Imigrantów i Modelu na rzecz Równego Traktowania

13:15 – Prezentacje działań i koncepcji w obszarze powstającego Centrum Antydyskryminacyjnego w Gdańsku

Przedstawiciele Centrum Antydyskryminacyjnego w Gdańsku

13:30 – Koncepcje włączenia tematyki z zakresu Modelu na rzecz Równego Traktowania do kampanii „Łączy nas Gdańsk”

14:00 – Interaktywna przerwa kawowa i poczęstunek

Porozmawiajmy…

dowiedz się więcej o „Łączy nas Gdańsk” i gdańskich Modelach: na rzecz Równego Traktowania oraz Integracji Imigrantów

14:45 – Prezentacja i podsumowanie projektu

Zaufanie ponad granicami: instytucje państwowe, rodziny oraz system pomocy społecznej i ochrony praw dziecka w Norwegii i Polsce

Peace Research Institute Oslo (PRIO) i Uniwersytet Gdański (UG)

dr Natasza Kosakowska-Berezecka, doktor psychologii UG

dr Magdalena Żadkowska, doktor socjologii UG

15:45 – Podsumowanie i podziękowanie

Forum jako część miejskiej polityki

Fora integracji i migracji są częścią wdrażania miejskiej polityki integracji, którą określa uchwała Rady Miasta Gdańska z czerwca 2016 roku. W ramach wdrażania tego modelu w mieście odbywają się konferencje, warsztaty, seminaria i debaty, które umożliwiają zdobywanie wiedzy oraz podnoszenie kwalifikacji kadry zajmującej się integracją imigrantów. Fora są regularnymi spotkaniami eksperckimi, skierowanymi jednak do szerokiego grona odbiorców – artystów, nauczycieli, pracowników socjalnych czy dziennikarzy.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.