„Silne i niezależne”

18 Lut

Fundacja Centrum Praw Kobiet w Gdańsku zaprasza mieszkanki Gdańska do udziału w grupie wsparcia dla kobiet z doświadczeniem przemocy ekonomicznej. Spotkania grupy rozpoczną się już w marcu, a kompleksową pomoc w tym zakresie, jaką oferuje gdański oddział! Centrum Praw Kobiet finansuje Miasto Gdańsk.

Na tle przemocy fizycznej przemoc ekonomiczna może wydawać się mało dolegliwa. Jeśli mąż lub partner nie stosuje przemocy fizycznej, wiele kobiet uważa, ze nie może być w ogóle mowy o przemocy. Tymczasem przemoc ekonomiczna może być nie mniej krzywdząca niż fizyczne znęcanie się. Przemoc ekonomiczna często współwystępuje z innymi formami przemocy, zawsze tez jest formą przemocy psychicznej. Badania amerykańskie wskazują, że w ponad 90% przypadków przemocy w rodzinie mamy do czynienia również z przemocą ekonomiczna.

Przemoc ekonomiczna wobec kobiet jest definiowana jako zachowania mające na celu kontrolę zdolności partnerki do nabywania, utrzymywania i korzystania z zasobów ekonomicznych gospodarstwa domowego. A wśród najczęściej zgłaszanych nam  przejawów przemocy ekonomicznej są m.in.: zabranianie lub utrudnianie podjęcia pracy, a tym samym posiadania własnego dochodu, zabieranie dostępu do własnych pieniędzy, kontrolowanie wydatków, wydzielanie każdego grosza domagając się np. paragonów za zakupy, niełożenie na utrzymanie rodziny (np. niepłacenie za rachunki, niekupowanie żywności), zmuszanie do nieodpłatnej pracy w firmie, który prowadzi mąż/partner, zaciąganie bez porozumienia z osobą pożyczek lub kredytów obciążający wspólny budżet, niepłacenie alimentów tub uzależnianie płacenia alimentów od
posłuszeństwa i określonych decyzji dotyczących wspólnego dziecka.

W projekcie, który trwa od zaledwie 4 miesięcy Centrum Praw Kobiet w Gdańsku wsparło już kilkadziesiąt kobiet, które doświadczają tego rodzaju przemocy, lub doświadczały jej w przeszłości, ale jej skutki do dzisiaj obciążają je czy to psychologicznie, czy to w formie długów. Specjalistki i specjaliści CPK udzielili już około 200 konsultacji i porad psychologicznych, prawnych, prawno-finansowych i socjalnych.  18 marca rusza kolejna forma pomocy dla kobiet z doświadczeniem przemocy ekonomicznej — grupa wsparcia.

Projekt „Silne i niezależne. Wsparcie kobiet z doświadczeniem przemocy ekonomicznej ” sfinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Grupa wsparcia to jedna z najważniejszych i najbardziej efektywnych form świadczonej przez CPK pomocy. Podczas trwających prawie pół roku regularnych, cotygodniowych spotkań kobiety zostają zaakceptowane i zrozumiane, poznają inne osoby w podobnej sytuacji i wspólnie odnajdują w sobie siłę, aby wyrwać się z przemocy, rozumieją swoje emocje i dowiadują się, jak je przeżywać, aby pomagały, a nie obciążały, dowiadują się, jak zadbać o swoje zdrowie, bezpieczeństwo i potrzeby, wzmacniają swoją motywację i wiarę we własne możliwości, jest im łatwiej wytrwać w postanowieniu walki o swoje prawo do godnego życia, szczęścia, samorealizacji i niezależności.

Gdańszczanki, które chcą skorzystać ze wsparcia w ramach projektu „Silne i niezależne” oraz uczestniczyć w zajęciach grupy wsparcia prosimy o zgłoszenie się telefoniczne lub osobiste do sekretariatu CPK w Gdańsku, przy ul. Gdyńskich Kosynierów 11, telefon: 58 341 79 15 od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.