Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

25 Lut

Program na 2017 rok nie jest rewolucją, ale ewolucją poprzedniej wersji. W porównaniu do zeszłego roku ujęto, że program mogą realizować spółdzielnie mieszkaniowe i zarządcy wspólnot. Usunięto też passusy poświęcone odpowiedzialności finansowej właściciela zwierzęcia, które zostało odłowione przez właściwe służby. Na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie ich bezdomności w tym roku Gdańsk przeznaczy 2 858 760 zł.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi to wspólne działania Urzędu Miejskiego w Gdańsku, schroniska Promyk, Straży Miejskiej i Dyżurnego Inżyniera Miasta. Założenia programu związane są z czterema obszarami: edukacją właścicieli, promocją właściwych postaw wobec zwierząt bezdomnych, zapobieganie wzrostowi populacji i opieką nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi.

Nasz poziom kultury, jeśli chodzi o właścicieli zwierząt, jest niższy niż na przykład w krajach zachodnich, gdzie zasady trzymania zwierząt są bardziej restrykcyjne niż w Polsce. Jednak jeszcze 4 lata temu w schronisku było 450 psów, dziś jest około 160. Świadczy to o podnoszeniu się świadomości społecznej i odpowiedzialności, do których przyczynia się m.in. program – mówi Piotr Świniarski ze schroniska Promyk. Miasto w ramach tej działalności przygotowuje prezentacje, spotkania i festyny, a także materiały informacyjne promujące świadomą opiekę nad zwierzętami. – Zmienia się świadomość właścicieli, którzy zauważają, że zwierzaki nie są po to, by być uwiązane na łańcuchach, tylko żeby towarzyszyły człowiekowi – dodaje Świniarski.

Sterylizacja i dokarmianie
Obok podnoszenia świadomości właścicieli ważne jest zapobieganie wzrostowi populacji zwierząt bezdomnych i wolno żyjących. Te działania programowo skierowane są do opiekunów społecznych, organizacji społecznych, spółdzielni mieszkaniowych, zarządców wspólnot mieszkaniowych przy koordynacji Promyka. W zeszłym roku wysterylizowano 984 koty wolno bytujące. W schronisku poddano sterylizacji i kastracji: 173 psy, 168 suk, 103 kocury, 83 kotki, łącznie 527 zwierząt.

Inną formą pomocy zwierzętom bezdomnym są drewniane domki i dokarmianie. W zeszłym roku dla bezdomnych kotów przygotowano 55 domków: 40 dużych i 15 małych. Przygotowano również 17 000 kg karmy dla bezdomnych kotów. Tym zajmują się na ogół opiekunowie społeczni, zarządcy wspólnot i spółdzielnie mieszkaniowe. Ich zadaniem jest pomoc kotom w przypadku trudnych warunków pogodowych, dbanie o harmonijne współistnienie ludzi i kotów oraz wykorzystanie populacji wolno żyjących kotów do walki z plagą gryzoni.

cats-1591243_960_720

Bezdomne zwierzęta poszkodowane w wypadkach
Program zawiera również schemat działania w przypadku wypadków drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych. W takim przypadku należy zgłosić wypadek do Dyżurnego Inżyniera Miasta (zgłoszenia przyjmowane są całodobowo pod numerem telefonu 58 524 45 00), który przekazuje wniosek do schroniska. Te zaś, w przypadku martwego zwierzęcia, zgłasza odpowiednim służbom, w przypadku rannego odwozi do właściwego zakładu weterynaryjnego.

Miasto również przeciwdziała bezdomności zwierząt. Umożliwia szybką identyfikację odnalezionego zwierzęcia i przekazuje go opiekunowi, a jeśli to nie jest możliwe, znajduje zwierzęciu tymczasową opiekę. Odławia (na podstawie zgłoszenia mieszkańców, organizacji i służ publicznych) bezdomne psy, zagubione bądź błąkające się po wypadkach. Miasto nadal będzie troszczyło się o zwierzęta przebywające w schronisku. Dla stałych mieszkańców Gdańska wciąż będzie dostępne bezpłatne elektroniczne znakowanie psów w wyznaczonych lecznicach. W zeszłym roku wykonano 928 tego rodzaju zabiegów.

Odpowiedzialność finansowa
Warto wiedzieć, że zwierzęta biegające samopas bądź pozostawione bez dozoru będą traktowane jako zwierzęta bezdomne i wyłapywane przez schronisko. W szczególnych wypadkach zabłąkanego psa czy kota może odłowić też Straż Miejska. Choć z programu w porównaniu do poprzedniego roku usunięto zapisy związane z odpowiedzialnością finansową właścicieli, nie oznacza to, że została ona zniesiona.Usunięcie zapisów wynika m.in. z rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Małopolskiego, w ramach którego stosowanie wykładni rozszerzającej upoważnienie organu stanowiącego, zawarte w danej ustawie, uznaje się za niedopuszczalne, na co w wyniku konsultacji projektu Programu zwróciło nam uwagę Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ ANIMALS. Odpowiedzialności, w tym finansowej, dochodzić będziemy w dalszym ciągu m.in. w oparciu o Art. 753 § 1 i 2 ustawy Kodeks cywilny oraz paradoksalnie § 9 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rzeczy znalezionych – mówi Sławomir Kiszkurno dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UM.

To kolejna edycja programu, który jest odpowiedzią na ustawowy wymóg sformalizowania w osobnej uchwale działań na rzecz bezdomności zwierząt. Nie jest on jednak nowością w naszym mieście. W 2006 roku miasto już przygotowywało domki dla kotów wolno żyjących i opłacało ich sterylizację, a także prowadziło identyfikację psów.

Na cały program miasto przeznacza w tym roku 2 858 760 zł, z czego 2 537 680 zł otrzyma na realizację zadań schronisko. W ramach Budżetu Obywatelskiego 250 000 zł otrzyma projekt „Pogotowie dla Zwierząt”, a 46 080 zł otrzyma „Opieka nad wolno żyjącymi kotami w dzielnicy Osowa”. Wydział Środowiska będzie miał do dyspozycji 20 000 zł na domki dla kotów, a na działania promocyjne i edukacyjne przeznaczy 5 000 zł.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.