Pomóż nam pomagać osobom doświadczającym bezdomności

28 Cze

Od tego lata każdy z nas może pomóc osobom doświadczającym bezdomności. Dzięki współpracy z hiszpańską organizacją pozarządową na terenie Gdańska działać będzie bezpłatna aplikacja Arrels, dzięki której można zgłosić zauważoną osobę potrzebującą pomocy. Jest to pierwsze w Polsce rozwiązanie tego typu, gdzie najnowocześniejsza technologia służy pomocy najuboższym.

Oprócz Gdańska tego typu rozwiązanie mają tylko wybrane metropolie na zachodzie Europy , m.in. Barcelona. Aplikację udało się Towarzystwu pozyskać za darmo od hiszpańskiej organizacji pozarządowej Arrels Fundation z Barcelony.

Wysłane zgłoszenie trafi do streetworkerów, którzy pospieszą z pomocą. Aplikację udało się pozyskać Towarzystwu Pomocy im. św. Brata Alberta koło Gdańsk, która będzie organizacją realizującą pomoc.

Aplikację ściągnij bezpłatnie

Każdy, kto nie jest obojętny na potrzeby drugiego człowieka, może bezpłatnie ściągnąć na swój smartfon za pośrednictwem Google Play lub Apple Store aplikację Arrels. Następnie za każdym razem, gdy zobaczymy na ulicy osobą doświadczającą bezdomności klikamy na aplikację i wysyłamy kilka podstawowych informacji na temat miejsca zgłoszenia (które zaznaczamy na mapie), podajemy ilość osób, czy w ich pobliżu znajdują się zwierzęta, jest również miejsce na wysłanie uwag własnych. Przesłane informacje trafiają do Streetworkerów Towarzystwa, którzy dzięki temu będą mogli o wiele szybciej docierać ze swą ofertą pomocową, do osób bezdomnych przebywających na ulicy.

Promocja aplikacji

Na terenie Gdańska trwa aktualnie akcja promująca aplikację, by informacja o niej dotarła do jak największej ilości mieszkańców. Na ulicach Gdańska pojawiły się citylighty oraz plakaty w pojazdach komunikacji miejskiej. W autobusach i tramwajach wyświetlany jest również krótki spot instruktażowy dotyczący aplikacji. 

Element polityki miejskiej

Aplikacja jest jednym z elementów polityki miejskiej. 23 kwietnia br. Rada Miasta Gdańska uchwaliła i przyjęła „Gdański Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności na lata 2018 – 2023”. Wypracowany projekt „Gdańskiego Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności” został wcześniej poddany szerokim konsultacjom społecznym, w których uczestniczyli także sami beneficjenci – ok. 50 bezdomnych osób, m.in. przebywających w schroniskach i noclegowniach w mieście.

Osoby w kryzysie bezdomności w Gdańsku mogą liczyć na kompleksową pomoc MOPR oraz organizacji pozarządowych. Aż osiem placówek na terenie miasta, noclegowni i schronisk, udziela na zlecenie Ośrodka wsparcia. Chodzi m.in. o nocleg, posiłki, pomoc rzeczową, aktywizację społeczną i zawodową, opiekę asystenta. W placówkach jest łącznie ok. 750 miejsc, w tym stałe, dostawki i interwencyjne.

Autobus SOS

Gdańsk uruchomił także mobilną pomoc dla potrzebujących w okresie zimowym – autobus z ciepłą zupą, odzieżą, wsparciem ratownika medycznego i pracownika socjalnego, udzielającego informacji o wsparciu w schroniskach i noclegowniach. Z tej oferty korzystało każdego zimowego wieczoru nawet do 80 osób bezdomnych. Inicjatorami projektu uruchomienia Ikarusa SOS byli gdańscy radni – głównym pomysłodawcą z ich ramienia Przemysław Ryś. Usługa będzie uruchomiona ponownie pod koniec roku.

Parking Społecznie Odpowiedzialny

Przy ul. Lawendowej w Gdańsku uruchomiono w tym roku Parking Społecznie Odpowiedzialny – opłaty za parkowanie pobierają tam podopieczni Towarzystwa Pomocy Św. Brata Alberta z Nowego Portu. Dochód przekazany będzie na urządzenie noclegowni dla osób bezdomnych na Wyspie Sobieszowskiej. W kasie w parkingu, poza opłaceniem postoju, można nabyć bon charytatywny w cenie 10 zł, w ten sposób zapewniając ciepły posiłek osobie potrzebującej.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.