Pomoc asystenta dla osoby niepełnosprawnej

11 Sie

Pełnoletnie gdańszczanki i gdańszczanie z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, mogą bezpłatnie uzyskać wsparcie osobistego asystenta. Pomoże on w wykonywaniu codziennych, życiowych czynności oraz w lepszym funkcjonowaniu społecznym.

Do końca bieżącego roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Jest on finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Zachęcamy osoby z niepełnosprawnością, które potrzebują wsparcia do skorzystania z usługi asystenta.

W tej sprawie należy skontaktować się ze specjalistami Centrum Pracy Socjalnej MOPR w Gdańsku. Kontakt do CPS dostępny jest na stronie internetowej MOPR.

W czasie epidemii, w miarę możliwości MOPR prosi o załatwianie sprawy drogą telefoniczną, poprzez email lub pocztową. W razie konieczności można umówić się na wizytę w CPS, jednak po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu jej terminu.

Główne zasady Programu

– Osoba z niepełnosprawnością nie ponosi odpłatności za usługę.
– Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy w:wychodzeniu, powrotach oraz/lub dojazdach do wybranych przez adresata miejsc (np. dom, praca, placówki opiekuńcze i edukacyjne, ośrodki kultu religijnego, placówki medyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, obiekty kulturalne, rozrywkowe, sportowe itp.)
– wychodzeniu, powrotach oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,
zakupach (z zastrzeżeniem aktywnego udziału adresata przy ich realizacji)
– załatwianiu spraw urzędowych
– nawiązywaniu kontaktu lub współpracy z różnego rodzaju podmiotami,
– korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Limit godzin usług asystenta, przypadających na osobę z niepełnosprawnością wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

Na zlecenie MOPR zadanie zapewnienia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej realizują w mieście: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, Polski Związek Niewidomych, Fundacja im. Helen Keller oraz Fundacja Hospicyjna.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.