„Patron” pomaga odważnie wejść w dorosłe życie

20 Cze

Rozwijanie samodzielności w dorosłym życiu, motywowanie do rozwoju, pomoc w przełamywaniu izolacji i osamotnienia – to tylko niektóre z celów realizowanych w Programie Rozwojowym „Patron”, skierowanym do młodych osób z trudnych środowisk. Ośmioro podopiecznych Fundacji METAPOMOC zakończyło właśnie udział w 12-miesięcznym programie. Trwa nabór uczestników do drugiej edycji.

To było 12 niezwykłych miesięcy. Poświęcenie mentorów i ich wielka wiara w nasze możliwości buduje naszą pewność siebie i zaangażowanie do realizowania najważniejszych celów. Dzięki Fundacji zyskałam nie tylko wsparcie w najtrudniejszym momencie procesu usamodzielnienia się, ale również przyjaciela, jakim jest moja mentorka – tak swój udział w Patronie podsumowuje Karolina.

Dzięki tym spotkaniom zdałam sobie sprawę, że jestem wartościową osobą i nie ma rzeczy niemożliwych, a jedynie trzeba walczyć o siebie i swoje marzenia oraz wyjść ze strefy komfortu. Punktem kulminacyjnym był dzień, w którym otrzymałam klucze do wymarzonego mieszkania. Mieszkanie, to nie tylko miejsce, w którym człowiek czuje się bezpiecznie i swobodnie, ale to również początek nowego życia, start w dorosłe życie, na które jestem gotowa – uzupełnia Dagmara, kolejna absolwentka programu.

Program Rozwojowy „Patron”, realizowany przez Fundację METAPOMOC, skierowany jest do wchodzących w dorosłość osób z trudnych środowisk, w szczególności wychowanków placówek opiekuńczych, domów dziecka i rodzin zastępczych. Ma na celu rozwijanie samodzielności i kompetencji do podejmowania decyzji w dorosłym życiu. Wsparcie, którego młodym ludziom udzielają eksperci, ukierunkowane jest na skuteczne rozbudzanie i podtrzymywanie motywacji do własnego rozwoju kompetencji życiowych i zawodowych, pomoc w przełamywaniu problemu izolacji, osamotnienia, konfrontowania marzeń z osiągalnymi celami i możliwościami danej osoby, pomoc w znalezieniu zatrudnienia, wskazywanie różnych możliwości edukacji.

Uczestników programu wspiera 15 mentorów. Są to certyfikowani trenerzy, doradcy biznesowi, zawodowi opiekunowie pieczy zastępczej, pedagodzy i terapeuci, którzy „pro bono” prowadzą trwający 12 miesięcy proces mentorski.

12 miesięcy to czas potrzebny na nawiązanie relacji z mentorowanym, opracowanie celów procesu, a potem ich skuteczną realizację. Nasza rola nie kończy się jednak na stymulowaniu rozwoju i budowaniu kompetencji uczestników programu. Budujemy cenną relację, w której, zachęcając do samodzielności, wspieramy ich w mierzeniu się z codziennymi problemami. Mamy ogromną satysfakcję obserwując, jak znaczące, pozytywne zmiany z miesiąca na miesiąc zachodzą w tych młodych ludziach – jak odważnie otwierają się na świat – mówi Aldona Wojtczak, mentorka i Prezes Zarządu Fundacji METAPOMOC.

Głównymi partnerami Fundacji METAPOMOC w realizacji Programu Rozwojowego „Patron” jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku (głównie w zakresie rekrutacji oraz wsparcia merytorycznego w trakcie projektu) oraz Forum Mentorów (pozyskiwanie mentorów oraz przygotowywaniu materiałów mentorskich). Fundacja współpracuje też z urzędami oraz organizacjami pozarządowymi, m.in. z Wydziałem Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Gdańska, Gdańskim Urzędem Pracy, Centrum Rozwoju Talentów GUP, Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, Fundacją Robinson Crusoe.

W Programie Rozwojowym „Patron” jest jeszcze czworo uczestników. Trwa już nabór do drugiej edycji. Kandydaci są rekomendowani przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Są to osoby, które są najbardziej zdeterminowane do zmiany swojego życia. Rekomendowane osoby przechodzą rozmowę kwalifikacyjną z przedstawicielami fundacji, mają też za zadanie przygotowanie listu motywacyjnego, w którym piszą, dlaczego chcą wziąć udział w programie.

***

Fundacja METAPOMOC powstała w 2015 roku w Gdańsku. Misją fundacji jest działalność społeczna na rzecz młodych ludzi z trudnych środowisk, w szczególności z pieczy zastępczej (wychowanków placówek opiekuńczych, domów dziecka i rodzin zastępczych), zmierzająca do wyrównania ich szans w drodze do samodzielności, poprzez ich pełną integrację ze społeczeństwem. Fundacja realizuje trzy programy: Program Rozwojowy „Patron” Program „Wolontariat” oraz Program „Dom”, dzięki któremu absolwenci Programu „Patron” mają szanse na pozyskanie mieszkania ze wsparciem w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego. W najbliższych planach fundacji jest uruchomienie Programu „Praca”, umożliwiającego podopiecznym fundacji uzyskanie stabilnego zatrudnienia.|

Motto fundacji brzmi: „W czynieniu dobra nie ma granic ani konkurencji”.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.