Nowy rok szkolny 2017/2018

22 Sie

Czwartego września do gdańskich szkół samorządowych pójdzie ponad 52 tysiące uczniów, a do przedszkoli ponad 5,7 tysiąca dzieci. W 2017 roku nakłady na edukację w Gdańsku wyniosą łącznie 800 mln zł. Będzie to pierwszy rok szkolny po wprowadzeniu reformy oświaty, której wdrożenie wymagało opracowania nowej sieci oświatowej.

Co roku Gdańsk zwiększa nakłady na edukację, tylko w roku 2017 wydamy na edukację 334 mln zł. Jest to o ponad 19 mln więcej niż w roku ubiegłym. Subwencja rządowa zmienia się zaś w bardzo niewielkim stopniu. Rząd nie pokrywa wszystkich kosztów edukacji. Ten ciężar spoczywa na samorządach – mówił na konferencji prezydent Paweł Adamowicz. – Warto pamiętać, że nie tylko finansujemy placówki samorządowe, ale również dofinansujemy szkoły i przedszkola niesamorządowe publiczne i niepubliczne. Co roku Gdańsk konsekwencje rozwija również infrastrukturę edukacyjną, buduje szkoły, przedszkola i żłobki. Trzeba jednak pamiętać, że części prac nie możemy realizować, gdyż jesteśmy zmuszeni koncentrować się na tych pracach, które wymusiła na nas reforma oświaty – dodał Adamowicz.

W roku szkolnym 2017/2018 rozpocznie naukę ponad 52 6640 uczniów w 227 placówkach publicznych samorządowych. Z czego 5700 uczęszczać będzie do 250 oddziałów przedszkolnych. W 306 placówkach niesamorządowych publicznych i niepublicznych uczyć się będzie 23 936 młodych ludzi.

W związku z reformą edukacji w Gdańsku ustalono nową sieć oświatową. Tym samym na mapie pojawiło się 7 nowych publicznych samorządowych szkół podstawowych, w tym 6 utworzonych na bazie gimnazjów i 1 całkiem nowa, a także 1 publiczna niesamorządowa szkoła podstawowa. W sieci publicznych szkół ponadpodstawowych również pojawiła się nowa placówka dwujęzyczna. Na przedszkolnej mapie Gdańska pojawiły się 2 nowe publiczne samorządowe przedszkola (na ul. Damroki i Dąbka) oraz 10 nowych przedszkoli publicznych niesamorządowych.

W tym roku szkolnym w Gdańsku rozwijana będzie współpraca trzech elementów budujących środowisko szkolne tj. nauczycieli, uczniów i rodziców. Przygotowano szereg propozycji aktywizujących rodziców w ramach min. wolontariatu rodziców w placówkach ich dzieci. Ten rok szkolny to także realizacja i stosowanie w placówkach miejskiej procedury reagowania kryzysowego wraz z prezentacją miejskiej polityki ochrony dziecka przed krzywdzeniem.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.