Trzy nowe pomniki przyrody. A może być więcej!

26 Maj

130, 160 i 170 – tyle lat mają trzy drzewa zgłoszone przez mieszkańców i ustanowione pomnikami przyrody przez radnych podczas majowej sesji. Posiadają one szczególną wartość przyrodniczą i są od tej chwili szczególnie chronione. Wraz z nimi w Gdańsku jest 167 pomników przyrody.

Pierwsze z nich rośnie na terenie Obiektu Sportowego Zielonogórska przy ul. Zielonogórskiej 4. To drzewo z gatunku buk pospolity (Fagus sylvatica) o wysokości – 23 m, obwodzie pnia na wysokości 130 cm – 291 cm oraz wieku około 130 lat.

Drugim jest drzewo rosnące na terenie nieużytkowanego ogrodu przydomowego, za ogrodzoną posesją Państwowej Szkoły Muzycznej przy ul. Gościnnej 4. To buk pospolity (odmiana czerwonolistna – Fagus sylvatica Purpurea) o wysokości 18 m, obwodzie pnia na wysokości 130 cm – 324 cm oraz wieku około 160 lat.

Trzecie z nich rośnie na działce osoby fizycznej, w ogrodzie na zapleczu budynku mieszkalnego przy ul. Beniowskiego 51A. To także buk pospolity (odmiana czerwonolistna – Fagus sylvatica Purpurea), o wysokości 29 metrów i obwodzie pnia na wysokości 130 cm – 363 cm, wieku – około 170 lat.

Każdy może zgłosić drzewo – warto!

Drzewa, które ustanowiono pomnikami przyrody, zgłosili sami mieszkańcy. Zrobili to w ramach inicjatywy, która funkcjonuje w Gdańsku od kwietnia 2017 roku: każdy może dokonać zgłoszenia drzewa na pomnik przyrody – zarówno osoba fizyczna, szkoła, przedsiębiorca, stowarzyszenie, organizacja ekologiczna, parafia czy urząd. Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej poprzez stronę www.gdansk.pl/pomnikprzyrody.

W ten sposób zgłoszono już blisko 50 drzew. Zasadność zgłoszenia weryfikuje Wydział Środowiska gdańskiego magistratu. – Poddajemy je procesowi weryfikacji, czyli m.in. ustalamy i kontaktujemy się z właścicielem terenu, zasięgamy opinii innych wydziałów i jednostek miejskich – mówi Maciej Lorek, dyrektor Wydziału Środowiska. – Po pozytywnej weryfikacji przedkładamy projekt uchwały Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. Po pozytywnej decyzji RDOŚ, przekazujemy wniosek Radzie Miasta w formie uchwały. Cztery takie uchwały zostały podjęte na kwietniowej sesji, na majowej trzy. Kolejne wnioski przekażemy Radzie Miasta w najbliższych miesiącach.

Oczywiście nie każde drzewo może zostać pomnikiem, jednak zgłaszajmy wszystkie, które uznamy za cenne i unikatowe – zachęca dyrektor Lorek.

Szczególna ochrona

Ustanawiając pomniki przyrody, zwiększamy liczbę chronionych drzew, którym nie grozi wycinka, a które wzbogacają ekosystem zieleni naszego miasta. Po ustanowieniu drzewa pomnikiem, to miasto wykonuje zabiegi konserwatorskie i przeprowadza prace pielęgnacyjne – opiekuje się danym drzewem.

167 pomników, 128 pojedynczych drzew

Wraz z ustanowionymi na majowej sesji (oficjalnie zostaną ustanowione dwa tygodnie po opublikowaniu w dzienniku urzędowym), na terenie administracyjnym Gdańska są 164 pomniki przyrody, w tym: 128 pojedynczych drzew różnych gatunków; 1 aleja drzew; 28 grup drzew; 9 głazów narzutowych oraz 1 pomnik powierzchniowy.

Na terenie Gdańska można wyróżnić kilka większych skupień pomników przyrody – rejon starego Wrzeszcza, rejon Alei Zwycięstwa w sąsiedztwie Politechniki, rejon starej Oliwy. 

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.