Masz moc – edukujemy i inspirujemy

22 Lis

Tegoroczny Gdański Tydzień Wolontariatu rozpocznie ogólnopolska konferencja „Masz moc – edukujemy i inspirujemy”, która odbędzie się 5 grudnia w Europejskim Centrum Solidarności. Wezmą w niej udział osoby ze świata biznesu, organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych z Polski i zagranicy. Poza dyskusjami uczestnicy spotkania będą mogli wziąć udział w Targach Wolontariatu oraz Laboratorium Inicjatyw. Chęć udziału w konferencji należy zgłosić do 30 listopada!

Konferencja „Masz moc – edukujemy i inspirujemy” to ogólnopolskie spotkanie teoretyków i praktyków w obszarze wolontariatu.

Gdański Tydzień Wolontariatu to święto wszystkich naszych wolontariuszy. Chcielibyśmy pokazać różnorodność działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy obecni są niemalże we wszystkich sferach życia społecznego – mówi Agnieszka Buczyńska, prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku.

Naszym zamysłem i ambicją jest stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat uwarunkowań i kierunków rozwoju aktywności społecznej. Wymiana wiedzy dotycząca różnorodnych metod rozwoju wolontariatu oraz wzrost roli wolontariatu w tworzeniu rozwiązań społecznych to jedne z przesłanek do dyskusji. Postawiliśmy na różnorodność – wśród sesji tematycznych znajdują się takie, które skierowane są do organizatorów wolontariatu lub przedstawicieli instytucji jak i dla samych wolontariuszy  – dodaje Buczyńska.

Na konferencję obowiązują zapisy internetowe do 30 listopada.

W programie są sesje poświęcone różnym rodzajom wolontariatu. Dyskusje odbywać się będą na temat:
– Wolontariat miejski – ogólnopolskie i międzynarodowe praktyki wolontariatu w organizacjach pozarządowych i instytucjach publicznych;
– Wolontariat w szkole – różnorodne doświadczenia we wdrażaniu i realizacji wolontariatu w szkole;
– Wolontariat w przestrzeni publicznej – wolontariusze, jako element zarządzania kryzysowego, obsługiwania działań w przestrzeni publicznej jak i wolontariat w Policji,
– Wolontariat w obszarze pomocy społecznej – możliwości i różnorodność wolontariatu w obszarze działań pomocowych;
– Wolontariat zagraniczny – spotkanie z wolontariuszami zagranicznymi, organizatorami wyjazdów wolontariackich zarówno młodzieży jak i seniorów.

Szczegółowy opis sesji wraz z prezentacją panelistów znajduje się na stronie wolontariatgdansk.pl/event/details/2829.

Targi Wolontariatu i Laboratorium Inicjatyw
Podczas konferencji odbędą się również Targi Wolontariatu, podczas których organizacje pozarządowe i instytucje publiczne będą mogły zaprezentować swoją działalność, jak również przedstawić różne formy wolontariatu w swoich placówkach.Dodatkową atrakcją konferencji będzie Laboratorium Inicjatyw.

Chcielibyśmy umożliwić wolontariuszom pozyskania środków na realizację projektów i programów wolontariackich realizowanych przy organizacji lub instytucji, w których działają wolontariacko. Projekt może dotyczyć pomysłu na inicjatywę lub być projektem na wsparcie samej grupy wolontariackiej np. specjalistycznym szkoleniem, materiałami, narzędziami do wolontariatu – mówi Agnieszka Buczyńska.

Laboratorium odbędzie się podczas panelu podsumowującego konferencję. Każdy z liderów, który zgłosi swój projekt do 28 listopada i prześle prezentację swojego będzie miał 5 minut podczas panelu podsumowującego na przekonanie uczestników konferencji do dofinansowania ich pomysłu.

O konkursach dla wolontariuszy można przeczytać na www.gdansk.pl/urzad-miejski/Konkursy-dla-wolontariuszy-wskaz-najbardziej-aktywnych,a,64854.

Gdański Tydzień Wolontariatu: 5 – 12 grudnia 2016 r. Wszystkie informacje można znaleźć na stronie www.wolontariatgdansk.pl/tydzienwolontariatu oraz na facebooku www.facebook.com/wolontariatgdansk.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.