Gdynia przeciwko przemocy wobec kobiet

23 Lis

Gdynia już od 10 lat aktywnie włącza się w ogólnoświatową kampanię, która symbolizuje sprzeciw wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn w stosunku do kobiet. Przypinanie mieszkańcom białych wstążek, kolportaż ulotek i plakatów, prelekcje i warsztaty psychologiczne w gdyńskich szkołach oraz mecz piłki nożnej to tylko niektóre z wydarzeń, jakie odbędą się w ramach tegorocznej edycji kampanii „Biała Wstążka”.

Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 60 krajach. Została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspierać działania na rzecz jej przeciwdziałania.

Gdynia od lat aktywnie angażuje się w akcję. – Kampania „Biała Wstążka” od początku spełniała przede wszystkim dwa cele – wyjaśnia Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Po pierwsze jest okazją do dyskusji o problemie społecznym, jakim jest przemoc mężczyzn wobec kobiet i zwiększania wrażliwości społecznej w tej dziedzinie. Po drugie informuje kobiety doświadczające przemocy, gdzie mogą szukać pomocy i otrzymać wsparcie. Warto podkreślić, że od początku kampanię wspierają gdyńscy samorządowcy, a Rada Miasta Gdyni w 2009 roku przyjęła specjalną rezolucję, solidaryzując się z jej ideami. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nawet najlepsza kampania społeczna nie wyeliminuje negatywnego zjawiska, jakim jest przemoc, ale jeśli pod jej wpływem chociaż jednej kobiecie uda się wyrwać z zaklętego kręgu przemocy, warto nadal ją organizować.

Tegoroczna kampania wystartuje 25 listopada i potrwa do 10 grudnia. W tym czasie w naszym mieście odbywać się będzie wiele wydarzeń z udziałem m.in.: Rugby Club Arka Gdynia, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2, Regionalnego Klubu Sportowego Gdynia, Grupy Artystycznej „Ramzes I”, Klubu III Flotylli Okrętów, gdyńskich szkół oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Centrum Handlowego RIVIERA.

25 listopada zawodnicy RC Arka Gdynia będą przypinali mieszkańcom białe wstążeczki i rozdawali materiały informacyjne w Centrum Handlowym RIVIERA. Dzień później odbędzie się apel inauguracyjny w Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, a wolontariusze z białymi wstążkami pojawią się w Urzędzie Miasta.

Od 27 listopada zaplanowano szereg wydarzeń, m.in. prelekcje „STOP przemocy wobec kobiet”, warsztaty psychologiczne „Porozumienie bez przemocy”, mecz piłki nożnej pomiędzy Ambasadorami kampanii „Biała wstążka” w Gdyni a resztą świata oraz lekcje treningowe prowadzone przez zawodników RC ARKA Gdynia.

Finałem kampanii będzie miejska konferencja „Jubileuszowe 10 lat wspólnego przeciwdziałania przemocy”, która odbędzie się 10 grudnia w Klubie 3. Flotylli Okrętów, podsumowująca kampanię oraz roczną pracę Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wówczas zostanie m.in. upowszechniona trzecia edycja raportu zwierającego pogłębioną analizę procedur Niebieskie Karty w Gdyni z lat 2011-2017 r. Podczas konferencji zostaną również po raz kolejny wręczone statuetki „Ambasadora Kampanii Biała wstążka w Gdyni” za rok 2018 dla mężczyzn, którzy w życiu zawodowym bądź prywatnym aktywnie promują kampanię i działają na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.

Program wydarzeń:
25.11 w godz. 12.00-14.00, zawodnicy rugby RC ARKA Gdynia przypinać będą mężczyznom białe wstążeczki i rozdawać materiały informacyjne w Centrum Handlowym RIVIERA,
26.11 – wolontariusze przypinać będą białe wstążeczki mężczyznom m.in. w Urzędzie Miasta oraz obędzie się apel inauguracyjny w Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych (ZSChiE),
27.11-7.12 – prelekcje „STOP przemocy wobec kobiet” prowadzone przez uczniów ZSChiE w wybranych szkołach ponadgimnazjalnych oraz nadzwyczajne spotkania zespołów pracowniczych,
27.11-7.12 – warsztaty psychologiczne „Porozumienie bez przemocy” prowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w wybranych szkołach podstawowych,
27.11-7.12 – lekcje treningowe prowadzone przez zawodników RC ARKA Gdynia w wybranych szkołach,
2.12 o godz. 18.00 – mecz piłki nożnej o Puchar Białej Wstążki; Hala Gier GCS, ul. Olimpijska 5/9,
10.12 – godz. 9.00-13.00 – konferencja „Jubileuszowe 10 lat wspólnego przeciwdziałania przemocy” podsumowująca kampanię i roczną pracę Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni, w Klubie 3. Flotylli Okrętów ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1.

Miejsca, w których w Gdyni ofiary przemocy w rodzinie mogą znaleźć pomoc:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej: ul. Bp. Dominika 25; całodobowy telefon interwencyjny: 58 622 22 22; e-mail: oik@zps.net.pl
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia: ul. Bp. Dominika 25; całodobowy telefon interwencyjny: 58 622 22 22; e-mail: sow@zps.net.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; ul. Grabowo 2; tel. 58 782 01 20; pon. – pt.: 8:00 – 15:30 www.mopsgdynia.pl
Dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznej:
nr 1; Gdynia, ul. Batalionów Chłopskich 1; tel. 58 622 09 47;
nr 2; Gdynia, ul. Sikorskiego 2a; tel. 58 625 17 49;
nr 3; Gdynia, ul. Działowskiego 9; tel. 58 663 20 20;
nr 4; Gdynia, ul. Abrahama 59; tel. 58 620 24 00;
Komenda Miejska Policji; ul. Portowa 15; tel. interwencyjny 997; tel. oficera dyżurnego 58 662 12 22
Komisariaty Policji w Gdyni: Śródmieście, ul. Waszyngtona 11; tel. 58 662 11 55; Redłowo, ul. Korczaka 1a; tel. 58 662 12 55; Chylonia, ul. Owsiana 5; tel. 58 662 13 55; Karwiny, ul. G. Zapolskiej 1; tel. 58 662 14 55; Oksywie, ul. Zielona 17B; tel. 58 662 15 55; Witomino, ul. Chwarznieńska 4; tel. 58 662 16 55
Straż Miejska; ul. Zakręt do Oksywia 10; tel. interwencyjny 986, 58 660 22 03, dla osób niesłyszących do wysłania sms 0 601 997 112
Biuro Porad Obywatelskich; ul. Traugutta 2; tel./fax 58 661 31 51 (pon., wt., śr.: 12.00–20.00; czw.-pt. 8.00–13.00)

Głównymi organizatorami wydarzeń odbywających się w ramach kampanii „Biała Wstążka” są Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych.
Wydarzenie jest objęte patronatem Prezydenta Miasta Gdyni.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.