Gdańsk wspiera!

19 Paź

Mieszkańcy Gdańska borykający się na co dzień z problemami z zakresu zdrowia psychicznego mogą skorzystać z szerokiej oferty pomocowej finansowanej przez samorząd. Warsztaty, szkolenia, konsultacje ze specjalistami dotyczące zarówno osób dorosłych jak i dzieci oraz młodzieży – to tylko kilka z dostępnych propozycji.

Pełna oferta dostępna jest na stronie www.wsparciewgdansku.pl.

W tym roku Gdańsk przeznaczył 1,4 mln zł na ofertę wsparcia w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, realizowaną zarówno przez podmioty lecznicze jak i organizacje pozarządowe. Działania te to konsekwentne rozwijanie Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 2016-2023.

Mając na uwadze, że sprawy ochrony zdrowia leżą w gestii władz centralnych, my ze swojej strony realizujemy przede wszystkim działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej. Poświęcając szczególną uwagę zagadnieniom z zakresu ochrony zdrowia psychicznego. Sukcesywnie co roku zwiększamy środki przeznaczone na ochronę zdrowia psychicznego. Zachęcam mieszkańców do skorzystania z oferty przygotowanej przeze wiele organizacji pozarządowych i podmiotów leczniczych – mówi prezydent Paweł Adamowicz.

Pełna oferta w zakresie zdrowia psychicznego w Gdańsku zebrana została na stronie internetowej wsparciewgdansku.pl. W Wydziale Rozwoju Społecznego (ul. Kartuska 5) oraz w Fundacji FOSA (ul.Chopina 42) można otrzymać aktualny informator z ofertą wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego w naszym mieście.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny prowadzony przez Fundację FOSA. Wsparcie w zakresie informacji i konsultacji psychologicznych.

Fundacja Pomorze Dzieciom – Wsparcie po Stracie w zakresie konsultacji psychologicznych i grup wsparcia dla dzieci i dorosłych po stracie (materiały w załączeniu). Oferta dostępna dla wszystkich gdańszczan i gdańszczanek, każda/y, kto zmaga się ze stratą bliskiej osoby może skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych oraz wziąć udział w spotkaniach grupy wsparcia.

Poradnia Zdrowia Psychicznego Optimmed, „Gdańsk Cię wspiera 2.0!” gdzie można skorzystać z wszechstronnego wsparcia psychologicznego, terapeutycznego i psychiatrycznego. Optimmed prowadzi także działania psychoedukacyjne 

Fundacja Wspierania Rodziny Przystań – program Oznaczeni#. W ramach programu podejmowane są kompleksowe działania ukierunkowane na profilaktykę i wsparcie młodzieży w obliczu problemów. Fundacja prowadzi warsztaty dla młodzieży w gdańskich szkołach. 

Pomorskie Centrum Toksykologii – oferta wsparcia psychologicznego i terapeutycznego dla osób dotkniętych kryzysem psychicznym hospitalizowanych w PCT ze względu na podjętą próbę samobójczą.

Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej – program „Ku dorosłości” – przeznaczony dla młodzieży w wieku 14-20 lat. Oferuje zajęcia grupowe (edukacyjne) oraz konsultacje ze specjalistami dla uczestników grupy (o ile zajdzie taka potrzeba). Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, a następnie na konsultacje indywidualne – będzie to okazja do poznania się, wyjaśnienia wątpliwości, zadania pytań i uzyskania odpowiedzi dotyczących funkcjonowania grupy.

Fundacja Wspierania Rodzin i Dzieci – ODIT oddziaływania diagnostyczne i terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi przejawiającymi trudności szkolne i wychowawcze oraz ich rodzin.

Stowarzyszenie Przyjazna Dłoń – Wsparcie w środowisku dla osób chorujących psychicznie – oferta wsparcia psychologicznego, terapeutycznego osób w kryzysie psychicznym, psychoedukacja.

Poradnia Zdrowia Psychicznego Wrzeszcz – W stronę zdrowia 2017 – oferta wsparcia psychologicznego, terapeutycznego i psychiatrycznego.

Gdańskie Centrum Zdrowia – Aktywni społecznie – Gdański Program dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Gdańsku – Zdrowie Psychiczne – Stop niepokojom.

Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej z siedzibą w Gdańsku – Kryzys szansą na rozwój – pomoc psychologiczna i psychiatryczna dla osób w kryzysie

Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej z siedzibą w Gdańsku – Zadbajmy o Dzieci – cykl seminariów tematycznych dla rodziców

Stowarzyszenie MONAR z siedzibą w Gdańsku – Wolny Umysł.

Stowarzyszenie na rzecz osób z kryzysami psychicznymi „Przyjazna Dłoń” z siedzibą w Gdańsku – Wsparcie środowiskowe dla rodzin i otoczenia osób chorujących psychicznie.

Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji z siedzibą w Gdańsku – „Odmień swoją głowę” kampania społeczna na rzecz podniesienia świadomości na temat chorób i zaburzeń psychicznych.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę z siedzibą w Gdańsku – Ponad wstyd. Interwencja i edukacja w zakresie zdrowia psychoseksualnego dla młodzieży i ich rodzin.

Fundacja Wspierania Rodzin Przystań z siedzibą w Gdańsku – Organizacja sieci pomocy psychologicznej – oferta pomocy psychologicznej i terapeutycznej.

Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA z siedzibą w Gdańsku – Punkt edukacyjny terapeutyczny (poszerzenie oferty wsparcia środowiskowego w zakresie wzmocnienia/poprawy relacji rodzinnych jako przeciwdziałanie zachowań suicydalnych dzieci i młodzieży w wieku 13-19 lat).

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.