Estakada Wenecka powstaje w Gdańsku

26 Cze

Od ubiegłego poniedziałku na budowie linii tramwajowej w ul. Nowej Bulońskiej
montowane są kolejne elementy estakady. To wyjątkowy projekt wzorowany na
wiaduktach łukowych, które budowali starożytni Rzymianie. Cały obiekt jest
nowatorski, innowacyjny i jest wynikiem pracy polskich Inżynierów. Dla mieszkańców
ważnym aspektem będzie z pewnością dobre wyciszenie obiektu, dzięki któremu
zmniejszy się hałas generowany przez poruszające się tramwaje.

Na budowie nowej linii tramwajowej w Gdańsku, wykonawca czyli sopocka firma NDI
rozpoczęła kluczowy dla powstawania obiektu mostowego proces. Wstawione zostały już
pierwsze przęsła o rozpiętości 20 metrów wykonane z betonu zbrojonego.

Poniedziałkowy montaż 40 tonowego elementu łuku jest osiągnięciem całego zespołu
realizującego zadanie – mówi Sylwia Rogall – dyrektor projektu w NDI.  – Ale o ile na
budowach mostowych takich elementów bywa od kilku do kilkunastu to na naszej gdańskiej
estakadzie będzie ich aż 154. Nasza konstrukcja już teraz rośnie w oczach – dodaje.

Cały obiekt jest innowacyjny i nowatorski w wielu aspektach. Konstrukcja estakady została
wymyślona przy ścisłej współpracy Inżynierów z NDI oraz Tymona Galewskiego, właściciela
pracowni projektowej GTI Design z Gdańska. NDI chciała zaproponować Miastu Gdańsk
obiekt trwały, korzystny w utrzymaniu i – co nie mniej istotne – oryginalny w swojej formie.
Mosty łukowe zasypane gruntem istnieją od czasów rzymskich i są w stanie pozostać w
eksploatacji nawet 2000 lat. Na nowej Bulońskiej zastosowano bardzo stary pomysł, stąd ze względu na podobieństwa do łuków rzymskich inżynierowie nazwali budowany obiekt
„Estakadą Wenecką”, ale w całkowicie nowatorskim wydaniu.

– Smukłość łuków, ich kształt i lokalizacja na proporcjonalnie bardzo wysokich podporach
mają zdecydowanie nowoczesny wydźwięk i stanowią odświeżenie sprawdzonej klasyki z
zastosowaniem współczesnych możliwości technicznych, w szczególności potężnych
dźwigów i betonów o wysokiej wytrzymałości – mówi Tymon Galewski. – Przęsło ma
konstrukcję z żelbetowych łupin prefabrykowanych obok estakady i zaprojektowanych do
montażu dźwigiem. 20 m prefabrykaty są w jednym kawałku montowane na podporach,
dzięki czemu nie mają zamków do zalewania ani betonowych przegubów – elementów
konstrukcji w pierwszej kolejności ulegających degradacji. Pierwszy raz w Polsce
zastosowano wielo-przęsłowy schemat łuków na kilkunastometrowych podporach”
„Przy realizacji tej estakady połączyliśmy wiele innowacyjnych rozwiązań – m.in. technologię
betonowania, transportu oraz montażu. Efektem jest bardzo szerokie spektrum możliwości
co do rozpiętości, nośności, naziomu/niwelety obiektu. To skłoniło nas do zgłoszenia
zastosowanego rozwiązania do rejestracji w Urzędzie Patentowym – dodaje Kamil
Czyżewski, dyrektor ds. Budownictwa Infrastrukturalnego w NDI”.

Co istotne dla mieszkańców estakada w ciągu  Nowej Bulońskiej będzie miała wysokie
walory użytkowe. Zastosowanie konstrukcji łukowej zasypanej gruntem pozwoli uzyskać
dobre akustyczne wyciszenie ruchu pojazdów na obiekcie, nieporównywalnie lepsze niż
obiekty typowe, np. na stalowych belkach. Ponadto pod obiektem znajdują się znaczne
tereny które można w bardzo atrakcyjny sposób zaaranżować do wszelkiego rodzaju
rekreacji, np. boiska.

Ale to nie wszystko co aktualnie dzieje się na budowie Nowej Bulońskiej. – Zaawansowanie
prac sięga już 75%. Praktycznie na całym odcinku ułożone są warstwy bitumiczne jezdni i ścieżek rowerowych, chodniki a także na ¾ zakresu nawierzchnie torowe. Trwają roboty wykończeniowe oraz montaż elementów infrastruktury towarzyszącej, m.in. oświetlenie, trakcja tramwajowa, sygnalizacja świetlna, ekrany akustyczne. W ramach inwestycji realizowane są także 3 obiekty kubaturowe mówi Sylwia Rogall, dyrektor projektu w NDI.

– Już rok od rozpoczęcia budowy Nowej Bulońskiej Północnej – jednej z największych
inwestycji prowadzonych obecnie na terenie Gdańska, widać ogromny postęp robót. Rośnie
nam spektakularny obiekt, estakada, która stanowi niezbędny element tej trasy.
Naszym założeniem było usprawnienie komunikacji pomiędzy południowymi dzielnicami
Gdańska, a Pieckami – Migowem, Wrzeszczem i Śródmieściem. Nowa ulica i torowisko będą
liczyć 2,7 km długości  – mówi Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Miasta Gdańska”.
Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, dla których sąsiedztwo budowy powoduje
niekiedy uciążliwości, po wakacjach NDI planuje przekazać do użytkowania nowobudowane
odcinki trasy m.in. odcinek od tzw. „starej” Bulońskiej do ul. Wołkowyskiej, odcinek Nowej
Bulońskiej od skrzyżowania z Warszawską do ul. Jabłoniowej wraz z dojazdem do
nowobudowanej Szkoły, włącznie z udrożnieniem dojazdu z Jabłoniowej do trasy W-Z.

– Przejezdność całego układu drogowego, na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Jabłoniowej
planowana jest na koniec 2019 roku, natomiast tramwajem z Moreny na Jasień będziemy
mogli pojechać w połowie 2020 r. – mówi Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor naczelny
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, koordynującej projekt.

Inwestycja jest częścią opracowanego przez władze miasta Strategicznego Programu
Rozwojowego dzielnicy Południe na lata 2014-2020. Zadanie realizowane jest w ramach
Gdańskiego Programu Komunikacji Miejskiej – GPKM etap IVa. Wykonawcą prac jest
konsorcjum firm, którego liderem jest firma NDI S.A. z Sopotu.

Wartość kontraktu wynosi 192 mln zł. Inwestycja dofinansowana jest z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.
Dofinansowanie unijne wynosi 58,5 mln złotych.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.