Dzień Solidarności z Osobami Uzależnionymi

22 Cze

Twój bliski lub znajomy ma problem z używkami? Chciałbyś mu pomóc ale nie wiesz jak? W poniedziałek 26 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Solidarności z Osobami Uzależnionymi. Tego dnia w Gdańsku będzie okazja aby poznać miejską ofertę pomocową. Spotkania ze specjalistami, dzień otwarty w placówkach oraz specjalny punkt informacyjny w KontaktBusie zaparkowanym koło CH Madison – każdy może dowiedzieć się jak uzyskać pomoc w sytuacji kryzysowej.

26 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Solidarności z Osobami Uzależnionymi. Tego dnia podejmowane są liczne działania mające na celu humanizację polityki narkotykowej oraz nacisk na leczenie osób uzależnionych i popularyzację miejsc, w których można uzyskać pomoc.

Dzień otwarty i inne działania placówek
W instytucjach, podmiotach leczniczych i organizacjach pozarządowych będzie można zapoznać się z ofertą placówki i otrzymać przydatne informacje związane z problemem uzależnień oraz skorzystać z konsultacji ze specjalistami, podczas organizowanych w tym dniu dodatkowych dyżurów, w tym m. in.: Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień , tel. 58 320 44 04 (sekretariat tel. 58 320 02 56) www.gcpu.pl, w tym dniu w Punkcie Pomocy Psychologicznej dyżur specjalistów będzie przedłużony do godziny 18.00. W tym czasie będzie można skorzystać z konsultacji ze specjalistami, zobaczyć placówkę, dowiedzieć się, co oferuje, otrzymać wstępną pomoc psychologiczną (osoby uzależnione, rodziny osób uzależnionych, rodzice, opiekunowie, i inni zainteresowani). Będzie możliwość konsultacji dla osób pracujących profilaktycznie z młodzieżą, a także otrzymania kontaktu e-mailowego do NETporadni.

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko www.mrowisko.org.pl. W godzinach 12.00-15.00 Klub „Glanik” mieszczący się przy ul. Waryńskiego 45 i Klub „Reduta” przy ul. Reduta Wyskok 9 zapraszają na dzień otwarty.

W parku przy ul. Krowoderskiej w godzinach 16.00-19.00 specjaliści zaangażowani w program „Street bus” poprowadzą zajęcia animacyjne dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo każdy będzie mógł skorzystać z konsultacji psychologicznej.

Poradnia Stowarzyszenia „Monar”, ul. Srebrniki 9, Gdańsk, tel. 58 302 04 42, 58 302 63 89. W godzinach 17.00- 19.00 odbędzie się spotkanie otwarte grupy dla rodzin osób uzależnionych lub będących w grupie ryzyka. W godzinach 17.00-19.00 będzie możliwość skorzystania z porad prawnika.

Poradnia Monar proponuje również w sobotę 24.06.2017 spotkanie wykładowo-warsztatowe dla rodzin na temat substancji psychoaktywnych prowadzone przez specjalistę Pana Adama Hęćko. Zapisy na to spotkanie możliwe są poprzez kontakt telefoniczny z poradnią.

Rodzinna Poradnia NZOZ „Monar”, Gdańsk ul. Agrarna 2, tel. 505-607-440, 
Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej, Gdańsk Europejskie Centrum Solidarności pl. Solidarności 1, III piętro, biuro 3.19 tel: 733 522 773.

26 czerwca w punktach kolportażu materiałów będzie można uzyskać informacje dotyczące naboru mieszkańców miasta Gdańska ( młodzież i dorośli) do rozpoczynających się programów profilaktycznych planowanych do realizacji jeszcze w 2017 roku.

W tym dniu dodatkowo będzie możliwość skorzystania z porad osób dyżurujących w następujących placówkach:
– Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gdańsk ul. Dyrekcyjna 5 , tel. 58 306 46 65, porady i konsultacje w godz. 10.00-16.00
– Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia, www.wotu.pl , Gdańsk, ul. Zakopiańska 37, tel. 58 301 51 32, porady i konsultacje w godz. 9.00-19.00
 Miejska Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia (NZOZ Gdańskie Centrum Zdrowia), Gdańsk, ul. Oliwska 62, tel. 58 342 33 27 oraz 58 342 33 00, porady i konsultacje w godz. 8.00-19.00
NZOZ Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnień, Gdańsk ul. Gospody 19 AB, tel. 58 728 34 72 , porady i konsultacje w godz. 8.00-19.00
 Program leczenia Substytucyjnego, Gdańsk ul. Srebrniki 9, tel. 58 346 15 03, porady i konsultacje w godz. 8.00-13.00
Stowarzyszenie Abstynenta, www.klubabstynenta.blogspot.com, Gdańsk ul. Trakt Św. Wojciecha 22, tel. 513-164-335.

KontaktBus
W bezpośrednim sąsiedztwie galerii handlowej Madison w Gdańsku (róg ul. Rajskiej i Heweliusza) ustawiony zostanie „Kontakt bus”. To tu mieszkańcy miasta Gdańska będą mogli uzyskać informacje o ofercie pomocowej placówek, realizujących działania z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.