30 milionów na dotacje dla pomorskich firm z branży „czasu wolnego”. Rusza konkurs

9 Cze

Samorząd Województwa ogłosił konkurs dla pomorskich mikro i małych firm turystycznych dając im możliwość pozyskania na swój projekt do ćwierć miliona złotych bezzwrotnej dotacji. Projekty dotyczyć muszą niwelowania negatywnych skutków epidemii COVID-19. Wnioski będą przyjmowane przez Agencję Rozwoju Pomorza już od 24 czerwca do wyczerpania środków. Do 22 czerwca istnieje możliwość przetestowania projektów w Generatorze Wniosków.

Dla kogo?

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie mikro i mali przedsiębiorcy z siedzibą w Województwie Pomorskim i prowadzący działalność gospodarczą w tzw. „branżach przemysłu czasu wolnego”.

Są to między innymi: hotele, motele, hostele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, ośrodki wczasowe, schroniska młodzieżowe, campingi, obiekty oferujące w sposób zorganizowany miejsca noclegowe (z wyjątkiem mieszkań na wynajem), restauracje, kawiarnie, puby, bary i inne lokale gastronomiczne oraz punkty małej gastronomii, organizatorzy turystyki, przewodnicy, punkty informacji turystycznej, gestorzy atrakcji turystycznych (w tym muzea), wypożyczalnie sprzętu turystycznego, organizatorzy usług sportowo-rekreacyjnych i aktywnych form wypoczynku (z wyłączeniem siłowni i klubów fitness). Firma musi prowadzić działalność w branży co najmniej od dnia 1 lipca 2019.

Na jakie typy projektów?

Dofinansowanie można pozyskać na projekty służące przeciwdziałaniu negatywnym skutkom wystąpienia epidemii COVID-19 w przedsiębiorstwach „przemysłu czasu wolnego”. Polegać mogą na:

przebudowie lub rozbudowie infrastruktury (obiektów),
adaptacji pomieszczeń,
zakupie wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej i dezynfekcji niezbędnych do spełnienia wymogów sanitarnych.
Wsparcie przeznaczone jest na cele inwestycyjne, ewentualnie w połączeniu ze wsparciem na kapitał obrotowy.

Wysokość wsparcia

Przedsiębiorca może złożyć jeden wniosek. Minimalna wartość projektu to 10 tys. zł – maksymalna 2 mln. Dofinansowanie części inwestycyjnej wynosi aż 85 proc..

Firmy mogą starać się o dofinansowanie maksymalnie do 250 tys. złotych. Do 30 proc. kosztów kwalifikowalnych można przeznaczyć na cele obrotowe, które będą finansowane aż w 100 proc.

Tryb przeprowadzenia konkursu

5 czerwca: ogłoszenie o naborze – dokumenty i informacje zamieszczone są na stronie internetowej Agencji Rozwoju Pomorza SA
8 – 22 czerwca – dostępna będzie dla wnioskodawców testowa wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Pozwoli to na zapoznanie się z tym narzędziem, a przy okazji będzie to też czas na zbieranie danych i pracę nad projektem.
24 czerwca, godz. 9.00 – rozpoczęcie naboru wniosków.

Nabór prowadzony będzie w trybie ciągłym i zostanie wstrzymany, gdy suma dofinansowania we wnioskach złożonych (wysłanych) w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych przekroczy 200 proc. alokacji lub w dniu 30 października 2020 r. Nabór realizowany jest w trybie nadzwyczajnym, na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Gdańsk. Gdańsk widziany z wieży Ratusza Głównego Miasta. Droga Królewska i okolice z wieży Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku/fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Jak to zrobić?

Formularz wniosku o dofinansowanie należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych (GWA). Najpóźniej następnego dnia po wysłaniu wniosku w GWA, należy wysłać wniosek w formie papierowej (wraz z załącznikami), wyłącznie listownie (pocztą) na adres Agencji Rozwoju Pomorza (decyduje data stempla pocztowego). Brak wysyłki wersji papierowej w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Co ważne, pierwszeństwo w dostępie do dofinansowania zależy od daty i czasu wysłania wniosków w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych, a nie od daty wysłania wersji papierowej.

Gdzie szukać informacji?

Informacje, ogłoszenie i komplet dokumentów znajdują się na stronie Agencji Rozwoju Pomorza SA – www.arp.gda.pl.

Odpowiedzi na pytania udzielają:

pracownicy Sekcji Kontraktowania ARP S.A., tel. (58) 32 33 107, e-mail: konkurs221@arp.gda.pl
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, tel. (58) 32 33 106, e-mail: gdansk.pife@pomorskie.eu; Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel. 59 714 18 44, e-mail: slupsk.pife@pomorskie.eu.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.