Sopot laureatem Sybilli – najważniejszej muzealnej nagrody w Polsce za projekt SOPOCIANIE 1945-1948

15 Maj

Projekty naukowo-badawcze – to w tej kategorii projekt Sopocianie 1945-1948 wywalczył w ogólnopolskim XXXIV Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku najważniejszą – I nagrodę. W tegorocznej edycji konkursu uczestniczyły muzea z całej Polski, o różnym statusie organizacyjnym i profilu działania. Do konkursu zgłoszono niemal 250 projektów, spośród których jury, złożone z wybitnych specjalistów nauk humanistycznych – historyków, historyków sztuki, krytyków, animatorów kultury – dokonało wyboru najlepszych, przyznając im, w ramach kategorii konkursowych (w tym roku było ich 11) wyróżnienia i nagrody. Jedna z nich trafiła do Muzeum Sopotu.

Tej nagrody, podobnie jak całego projektu nie byłoby, gdyby nie fantastyczni mieszkańcy, którzy go tworzą. To ich historie i życiorysy zainspirowały nas do tego, by stworzyć projekt Sopocianie. Gdyby nie sopoccy seniorzy, którzy dzielili się swoimi opowieściami oraz ich dorosłe dzieci czy wnuki uczęszczające do sopockich szkół, które opisywały historie swoich rodzin, nie byłoby Sopocian 1945-1948 ani Sybilli. Stworzyliśmy swoistą encyklopedię sopocian, w której jest miejsce dla każdego, czyje życie było związane z Sopotem. Zarówno miasto, jak i jego historia tworzone są dzięki jego mieszkańcom i za ich sprawą. – mówi Prezydent Sopotu Jacek Karnowski. – Dofinansowany przez Miasto projekt, który poprowadziło Muzeum Sopotu wpierane m.in. przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Sopotu, Wydział Oświaty UMS, Dom Pomocy Społecznej i inne jednostki miejskie, to praca wielu osób, którym serdecznie gratuluję. Jednak największe podziękowania i gratulacje należą się mieszkańcom Sopotu. To najważniejsza w Polsce nagroda muzealna, jaką mogliśmy zdobyć. I zdobyliśmy. Dla sopocian nie ma rzeczy niemożliwych”.

Podczas uroczystej gali, która odbyła się 14 maja w Muzeum Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie, przewodniczący Jury prof. dr hab. Waldemar Baraniewski podkreślał w uzasadnieniu, że Sopocianie 1945-1948 to projekt, który znakomicie realizuje zadania, jakie w dzisiejszych czasach powinno spełniać muzeum. Szczególną uwagę jury zwróciły m.in.: otwartość projektu na społeczność miasta, ścisła współpraca z mieszkańcami oraz twórcze wykorzystanie ich wiedzy i potencjału, a także wielowątkowość projektu, w ramach którego nie tylko dokumentowano historię, lecz obudowano ją także licznymi działaniami wychodzącymi poza mury muzeum, takimi jak warsztaty w szkołach, spotkania sopocian, dedykowana strona internetowa czy film dokumentalny Sopocianie. Czas nadziei.

Nagroda Sybilla jest związana z Dniem Muzeum, który przypada 18 maja. Święto ustanowiła w 1977r. działająca przy UNESCO Międzynarodowa Rada Muzeów. Od 2011 roku organizatorem nagrody jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków. Sybillę 2013 przyznano w 11 kategoriach. Wyróżnienia i nagrody w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla” traktowane jest jako jedna z najwyższych form uznania osiągnięć w polskim muzealnictwie.

O projekcie Sopocianie 1945-1948

Zakończenie II wojny światowej otworzyło nowy rozdział w dziejach Sopotu. W wyniku powojennych migracji całkowicie przeobraziła się społeczność miasta. Projekt naukowo-badawczy zajmował się udokumentowaniem losów mieszkańców kurortu w okresie tuż powojennym, lat które nie były dotąd przedmiotem badań historycznych. Wzięły w nim udział osoby, które wyjechały, jak i te które przyjechały wówczas do Sopotu.

Projekt został zrealizowany w oparciu o historię mówioną, utrwalił pamięć odchodzącej generacji, zaangażował we wspólne działania osoby w różnym wieku, wzbudził zainteresowanie historią rodzinną i lokalną, przedstawił wielokulturową przeszłość społeczności Sopotu. Zebrano relacje ustne i pisemne, przeprowadzono badania archiwalno-biblioteczne, powstała wystawa, program edukacyjny, strona internetowa i film dokumentalny.

Jury XXXIV Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2013

prof. dr hab. Waldemar Baraniewski – historyk sztuki, Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Janusz Byszewski – animator kultury, kurator Laboratorium Edukacji Twórczej w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie

prof. dr hab. Jerzy Kochanowski – historyk, specjalizujący się w najnowszej historii Polski, Instytut Historii Uniwersytetu Warszawskiego

dr Piotr Korduba – historyk sztuki, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Piotr Kosiewski – historyk i krytyk sztuki związany z Fundacją Batorego

dr Renata Pater – pedagog, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, współautorka dokumentu „Strategia Rozwoju Muzealnictwa”

prof. dr hab. Maria Poprzęcka – historyczka sztuki, Wydział „Artes Liberales” UW

prof. dr hab. Jan Skuratowicz – historyk sztuki, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Andrzej Szczerski – historyk i krytyk sztuki, wykładowca i kierownik muzealniczych studiów kuratorskich w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Źródło: informacja prasowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.