Kulturalne granty dla NGO

6 Gru

Działasz w organizacji pozarządowej w obszarze kultury? Masz pomysł na projekt? Przyjdź na spotkanie i dowiedz się, jak starać się o dofinansowanie w przyszłorocznych miejskich konkursach. W puli są trzy miliony złotych.

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dla organizacji pozarządowych zainteresowanych udziałem w otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Miasta Gdańska – mówi Celina Zboromirska-Bieńczak zastępca Dyrektora Biura Prezydenta Ds. Kultury. – Spotkanie będzie dotyczyło dwóch przyszłorocznych konkursów: Wydarzenia Kulturalne 2020 oraz Działania Kulturalne 2020.

Konkurs na Wydarzenia Kulturalne 2020 przeznaczony jest dla organizacji, które chcą zaprezentować publiczności ważną, ciekawą i inspirującą twórczość w postaci wydarzenia lub cyklu wydarzeń.

Natomiast w Konkursie na Działania Kulturalne 2020 priorytetem jest włączenie uczestników w proces twórczy. Jego celem jest realizacja działań artystycznych i kulturalnych z wykorzystaniem urozmaiconych form i metod współuczestnictwa w kulturze.

W 2020 roku na najlepsze projekty czeka łączna kwota trzech milionów złotych. O środki mogą starać się organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które działają w obszarze kultury i sztuki, ale też ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Spotkanie będzie podzielone na dwie części:

część informacyjną – poprowadzą pracownicy Biura Prezydenta ds. Kultury
część warsztatową– poprowadzi Beata Dubiel – Stawska – trenerka, konsultantka, facylitatorka i autorka programów szkoleniowych.

Spotkanie odbędzie się 9 grudnia, o godz. 16.30 w sali 107, w budynku przy ul. Nowe Ogrody 8/12.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.