Konsultacje ws. stypendiów dla artystów i twórców kultury – 4 stycznia online

30 Gru

W nowej turze stypendiów kulturalnych dla gdańskich artystów i twórców kultury, wsparcie przyznawane jest w trybie dwóch naborów wniosków: do 10 stycznia oraz do 10 czerwca. Budżet na wsparcie finansowe dla twórców wyniesie w 2021 roku 1,4 mln zł – to o 200 tys. zł więcej niż w 2020 roku. W poniedziałek, 4 stycznia, odbędą się bezpłatne konsultacje online dla chętnych, podczas których będzie można uzyskać odpowiedzi na pytania techniczne i merytoryczne.

Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska przyznawane jest osobom zajmującym się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury, mieszkającym i płacącym podatki w Gdańsku. Artyści i twórcy mogą starać się o wsparcie miasta niezbędne do realizacji działań w takich dziedzinach, jak literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, film oraz organizacja wydarzeń kulturalnych. Stypendium nie jest przyznawane na wykonanie konkretnego dzieła (takiego jak na przykład wydanie książki, płyty, działania związane z postprodukcją czy pracę osób trzecich).

Wysokość stypendium za dany miesiąc będzie równa wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę wynikającą z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym. Stypendia wypłacane będą co miesiąc i mogą być przyznane na okres do 6 miesięcy.

W 2021 roku planowany budżet na stypendia kulturalne wynosi 1,4 mln zł. O wsparcie mogą się ubiegać m.in. muzycy, tancerze, aktorzy, reżyserzy, twórcy form literackich i sztuk plastycznych oraz wizualnych fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl
W 2021 roku planowany budżet na stypendia kulturalne wynosi 1,4 mln zł. O wsparcie mogą się ubiegać m.in. muzycy, tancerze, aktorzy, reżyserzy, twórcy form literackich i sztuk plastycznych oraz wizualnych/fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

Wniosek tylko przez internet

Nowością w tej edycji programu stypendialnego jest forma składania wniosków – można to zrobić wyłącznie internetowo, poprzez system Witkac: www.witkac.pl. Nie ma możliwości składania wniosków papierowych.

W złożonym poprzez formularz wniosku powinny znaleźć się przejrzyście opisane działania potwierdzające rozwój twórczy autora/autorów projektu. Ważne, aby dokładnie określić dziedziny i techniki w jakich realizowane będzie przedsięwzięcie. Najwyżej oceniane będą projekty gwarantujące wysoki poziom artystyczny i wykraczające ponad dotychczasowe działania wnioskodawców.

Szczegóły dotyczące składania wniosków będzie można uzyskać także w poniedziałek, 4 stycznia, podczas bezpłatnych konsultacji online na platformie Microsoft Teams, poświęconych nowej edycji stypendiów kulturalnych. Specjaliści odpowiadać będą na pytania merytoryczne i techniczne, związane z systemem Witkac. Początek o godzinie 14:00. Link do konsultacji TUTAJ.

Ważna zmiana – nowy tryb

Stypendia kulturalne w 2021 roku przyznawane są w trybie dwóch naborów wniosków, a nie jak do tej pory w trybie ciągłym, w drodze otwartego naboru.

Wnioski można składać:

  • do 10 stycznia – w pierwszym naborze
  • do 10 czerwca – w drugim naborze

Przeczytaj regulamin przyznawania Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.