Dźwiękowa podróż po dawnej Stoczni

7 Gru

„Stocznia jest kobietą. Opowieści kobiet ze Stoczni Gdańskiej” to tytuł projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Arteria we współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej i grupą społeczną z projektu Metropolitanka. Jego zwieńczeniem jest audioprzewodnik po terenach postoczniowych. Twórczynie i twórcy audioprzeowdnika premierowo zaprezentują swój materiał 10. grudnia o godz. 18.00 w Instytucie Kultury Miejskiej.

Projekt „Stocznia jest kobietą” korzysta z dotychczasowego dorobku Metropolitanki. Skutkiem działalności grupy są między innymi trzy szlaki oprowadzające uczestników śladami kobiet po terenach postoczniowych. Każdy z nich został zaaranżowany z myślą o konkretnym profilu tematycznym, co zaowocowało stworzeniem trasy „S” o działaczkach Solidarności, trasy „P” poświęconej pracownicom Stoczni oraz trasy „A” dotyczącej artystek tworzących na tym terenie. Grupa Metropolitanka przywraca w ten sposób pamięć o kobietach znajdujących się na co dzień w cieniu pracujących z nimi mężczyzn.

Oprócz stałych członkiń Metropolitanki, w prace badawcze zaangażowała się młodzież z regionu Pomorza i nie tylko. Zanim rozpoczęto serię wywiadów, każda z osób uczestniczących w projekcie wzięła udział w warsztacie poświęconym historii mówionej prowadzonym przez dr Sławomirę Walczewską, nabierając w ten sposób umiejętności niezbędnych do wykonania zadania.

Zebrany materiał stał się podstawą audioprzewodnika po terenach postoczniowych. Historię miejsca przedstawiają głosy pracownic i pracowników. Wspominają drogę do Stoczni, przyzakładową szkołę, w której można było się dokształcić lub przekwalifikować. Przywoływane wydarzenia dotyczą także terenu szpitala, przychodni oraz stoczniowej stołówki. Bohaterki opowiadają zarówno o codziennych obowiązkach, jak i ważnych dla siebie wydarzeniach m. in. wodowaniach statków, obchodzonych po dziś dzień, choć na dużo mniejszą skalę.

Naszym pomysłem na audioprzewodnik było pokazanie tego, jak wyglądał dzień pracy – od momentu wejścia pracownicy przez stoczniową bramę, po przebranie się do pracy, przerwy śniadaniowe, komunikaty wysłuchiwane przez radiowęzeł. Opowieści powiązałyśmy z budynkami, w których miały miejsce wydarzenia ważne z punktu widzenia historii codzienności czy historii pracy. Aby ułatwić przemieszczanie się po trasie – poza wskazówkami lektorki – przygotowałyśmy mapę terenów postoczniowych z zaznaczonymi punktami, o których mowa w audioprzewodniku – komentuje Anna Miler, jedna z twórczyń audioprzewodnika.

Z osobistych narracji wyłania się nieznany powszechnie obraz stoczni jako miejsca, w którym toczyło się życie tysięcy ludzi. Stocznia – pomnik historii – dzięki wspomnieniom pracownic i pracowników przestaje być wyłącznie zakładem przemysłowym.

Miałyśmy poczucie, że nie mamy wiele czasu na zbieranie stoczniowych herstorii, bo rozmówczynie często mówiły nam o tym, że ich koleżanki z pracy już nie żyją. A wraz z nimi odeszły ich opowieści – dodaje Anna Miler.

Audioprzewodnik to poruszająca opowieść o miejscu, które się zmienia i czasach, które minęły. Nagranie uzupełni mapa ułatwiająca zwiedzanie. Audioprzewodnik będzie można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej projektu Metropolitanka: www.metropolitanka.ikm.gda.pl i Stowarzyszenia Arteria: www.art-eria.pl od połowy grudnia.

10 grudnia w Instytucie Kultury Miejskiej zaprezentowany zostanie fragment audioprzewodnika. Na premierę zostały zaproszone osoby, którzy podzielili się swoimi wspomnieniami i których usłyszeć można w materiale.

Chcemy porozmawiać o zbieraniu cyfrowych narracji jako sposobie zachowania dziedzictwa kulturowego oraz opowiedzieć o naszych doświadczeniach w gromadzeniu historii mówionej – tłumaczą twórczynie audioprzewodnika.

Członkinie Metropolitanki zapowiadają też, że „Stocznia jest kobietą” nie zamyka prac nad stoczniowym dziedzictwem. Mają zamiar w dalszym ciągu gromadzić wspomnienia z zakładu, a następnie doprowadzić do ich publikacji. Spotkanie prezentujące audioporzewodnik zwieńczy cykl spotkań Akademii Stoczni w Gdańsku w roku 2013.

Polecamy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.