ZUS: Świadczenia chorobowe dla powracających z zagranicy

21 Mar

Objęci obowiązkową kwarantanną, po przekroczeniu granicy, mogą ubiegać się o świadczenia chorobowe. Aby je uzyskać trzeba w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny złożyć specjalne oświadczenie.

Każdy kto przekracza granicę państwową, ma obowiązek odbyć obowiązkową kwarantannę, która trwa 14 dni. Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia taka osoba może ubiegać się o świadczenia z tytułu choroby. Aby je uzyskać należy złożyć specjalne oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zakończenia. Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – www.zus.pl.

Takie oświadczenie pracownik lub zleceniobiorca składa do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. Prowadzący działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS. Mogą to zrobić być elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, to płatnik składek w ciągu 7 dni przekazuje tam oświadczenie ubezpieczonego. Również może to zrobić za pośrednictwem PUE.

Zarówno płatnik składek, który wypłaca zasiłki, jaki i ZUS mogą wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu.

Trzeba pamiętać, że jeśli państwowy inspektor sanitarny zdecyduje o skróceniu lub zwolnieniu osoby, która odbywa kwarantannę z tego obowiązku jej odbywania, to powinna ona poinformować o tym wypłacającego świadczenie chorobowe.

Osoby, które powracają z zagranicy i są objęte obowiązkową kwarantanną nabywają prawo do świadczenia chorobowego na ogólnych zasadach. Oznacza to, że zleceniobiorcy i przedsiębiorcy muszą podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.