Zawieszenie działalności gospodarczej. I co dalej?

4 Lis

Ustawodawca daje przedsiębiorcom możliwość zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn takiego działania. Oznacza to przykładowo, iż przedsiębiorca, który prowadzi działalność sezonową, może zaprzestać jej wykonywania przez okres poza sezonem.

Rozwiązanie takie zdecydowanie należy ocenić bardzo pozytywnie ale czy zawieszając działalność gospodarczą przedsiębiorca może spać spokojnie?

Logicznym jest, że podczas zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej oraz uzyskiwać z tego tytuł przychodów. Jednak nie oznacza to, iż taki przedsiębiorca nie ma prawa wykonywać żadnych czynności, które chociażby w sposób pośredni związane są z jego biznesem.

Takie podejście wydaje się bardzo dogodne i liberalne, ale niestety wiąże się z wieloma wątpliwościami na płaszczyźnie tego, co dokładnie można, a czego nie.

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca ma możliwość:
• wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
• przyjmowania należności lub regulowania zobowiązań, powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
• zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia,
• uczestniczenia w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem,
• wykonywania wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa,
• osiągania przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
• podlegania kontroli skarbowej na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Z powyższego należy więc wnioskować, że w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może podejmować swojej kluczowej biznesowej aktywności. Jednak nie wyklucza to działań pomocniczych – „około biznesowych”. I tu zaczyna się problem… bo to, co nie jest biznesem w rozumieniu przedsiębiorcy, to może być biznesem w oczach fiskusa.

Masz więcej pytań? Pisz: biel.wioleta@gmail.com lub redakcja@my3miasto.pl.

Wioleta Biel
Doradca podatkowy nr 12310
Wolny zawód doradcy podatkowego został powołany dnia 1 stycznia 1997 roku ustawą z dnia 5 kwietnia 1996 roku o doradztwie podatkowym. Doradca podatkowy posiada prawo do udzielania porad, opinii i wyjaśnień z zakresu stosowania prawa podatkowego. Co więcej jest uprawniony do reprezentowania klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz przed Sądami Administracyjnymi. Doradca podatkowy to gwarant bezpieczeństwa i rozwoju firmy.

Fot.tyt.: flickr.com/photos/rolexpv

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.