Wolontariat dla osób bezrobotnych? To działa!

4 Lis

Zakończył się pilotażowy projekt „Gdański Program Aktywizacji Zawodowej poprzez Wolontariat” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy i Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, a jego podsumowaniem będzie konferencja „Laboratorium Wolontariatu”, która odbędzie się 13 listopada 2013 r. w godzinach 10.00-12.45 w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Sali Kameralnej.

W ramach projektu osoby bezrobotne, poszukujące pracy były wolontariuszami i wolontariuszkami działającymi na rzecz gdańskich organizacji pozarządowych. W pilotażowej wersji projektu udział wzięło 15 osób, 13 zakończyło projekt, a 2 osoby otrzymały zatrudnienie w organizacjach,
w których działali. Łącznie przepracowali 360 godzin wolontariackich. Projekt zakończył się
w czerwcu 2013 roku.

A co daje wolontariat osobom bez zatrudnienia?
Wolontariat to świetne narzędzie aktywizacyjne – mówi Paweł Buczyński, Prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku. Daje szanse na zdobycie nowego doświadczenia, sprawdzenie swoich możliwości, zawiązanie nowych znajomości, a dla niektórych możliwość „wyjścia z domu”. Gdańskie organizacje pozarządowe to przecież spory potencjał pracodawców, ale jeszcze nie do końca odkryty.

Zrealizowany projekt pokazał, że wolontariat jest dodatkowym, cennym narzędziem do wykorzystania w aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych – mówi Roland Budnik dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku. Może ułatwić osobom poszukującym pracy np. wybór zawodu poprzez praktyczne sprawdzenie własnych kompetencji zawodowych, osobistych. Uczy oraz pozwala nabyć nowe umiejętności oraz cenne doświadczenie tak ważne na rynku pracy, dla pracodawców.

Projekt polegał na rekrutacji uczestników z klientów Powiatowego Urzędu Pracy, którym proponowano możliwość odbycia wolontariatu.

Tutaj ważną rolą odgrywali doradcy zawodowi i pośrednicy pracy, którzy wśród dostępnych ofert wolontariackich doradzali wybór odpowiednich stanowisk – tym razem nie pracy, a wolontariatu. A potem było już działanie, wspierane przez koordynatorów w organizacjach pozarządowych. Każdy wolontariusz miał zapewnione ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i zwrot kosztów dojazdu.

Organizowana konferencja to nie tylko podsumowanie odbytego projektu, ale także impuls do kontynuacji działań. Projekt był wyjątkowy, bo jego realizacji nie finansowano z żadnych zewnętrznych źródeł, a zrealizowany został na podstawie zawiązanego partnerstwa publiczno – społecznego pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Gdańsku i Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku.

Więcej informacji na www.kiwi.org.pl i www.pup.gda.pl

Źródło: informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.