Województwo pomorskie pionierem technologii wodorowych w Polsce

20 Paź

Międzynarodowa Konferencja PCHET 2, która odbyła się w dniu 1 października 2019 roku w Pomorskim Parku Technologicznym w Gdyni została zorganizowana po raz drugi przez Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych. Zgromadziła prawie 300 uczestników, reprezentujących bardzo szerokie i różnorodne środowisko gospodarcze, naukowo-badawcze i administracji samorządowej.

W tej edycji konferencji zaprezentowano spektrum zagadnień związanych z zastosowaniem technologii wodorowych w transporcie i energetyce, dyskutowano na temat luk legislacyjnych, możliwości finansowania oraz prezentowano modele biznesowe wykorzystujące wodór, jako nośnik energii.

Kulminacyjnym wydarzeniem konferencji było ogłoszenie przez Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych programu Pomorskiej Doliny Wodorowej.

Program został zainicjowany podpisaniem deklaracji o współpracy szerokiego środowiska interesariuszy, którzy zadeklarowali udział i wsparcie programu. Sygnatariuszami deklaracji są:
Pomorska Dolina Wodorowa ma na celu stworzenie warunków do pełnego wdrożenia na Pomorzu transportu opartego o „zielony” wodór, czyli wodór uzyskany z odnawialnych źródeł energii. Wymiernymi rezultatami programu będzie realizacja projektu „Hy-way to Hel”, czyli organizacja transportu szynowego i morskiego do Helu zasilanego wodorem oraz uruchomienie ekosystemu zdolnego do dostarczenia minimum 2000 ton „zielonego” wodoru rocznie na potrzeby transportu publicznego.

Kluczowi partnerzy, w szczególności samorządy lokalne, w tym te zrzeszone w Stowarzyszeniu Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz podmioty gospodarcze, takie jak Grupa Lotos S.A., PKP Energetyka S.A., Energa S.A. deklarują wolę realizacji w zakresie swoich zadań i kompetencji przedsięwzięć wnoszących wkład we wdrażanie inicjatywy tworzenia Pomorskiej Doliny Wodorowej.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.